Kollektiv ulykke

Kollektiv ulykkesforsikring er den enkleste og rimeligste form for økonomisk trygghet du kan gi dine ansatte.

Be om tilbud

Default

Om kollektiv ulykke

Kollektiv ulykke kan tegnes på ansatte eller grupper av ansatte som er medlemmer av norsk folketrygd. Ektefeller og barn kan medforsikres.

Forsikringen gir en økonomisk engangserstatning for påført skade etter en ulykke, og utbetales til skadelidte eller etterlatte.

Fleksibel forsikring

Du kan velge om forsikringen skal gjelde hele døgnet eller bare i fritiden.

Hva forsikringen kan omfatte

 • Varig medisinsk invaliditet inkludert behandlingsutgifter
 • Dødsfall

Fordeler for bedriften

 • Du sikrer dine ansatte ved ulykkesskade - skade på kroppen forårsaket av en plutselig og uforutsett, ytre fysisk hendelse (ulykkestilfelle) som inntreffer i forsikringstiden
 • I tillegg dekkes plutselige og uforutsette skader som skyldes:
  - fall som ikke er forårsaket av sykdom
  - vridningsskader av kne og ankel
  - brudd (fraktur) i skulder, arm, håndledd, lårbein, leggbein, skinnlegg, ankel eller hælbein, som følge av hard og/eller feil landing etter hopp
 • Fleksibilitet - Du kan tilpasse forsikringen og velge forsikringssummer, hvor dekningen skal gjelde og om ektefelle/samboer og barn også skal omfattes
 • Du viser ansvar overfor de ansatte og deres familie også utenfor arbeidstiden
 • Du gir de ansatte et gode som skaper lojalitet og konkurransefortrinn

Fordeler for de ansatte

 • De ansatte får økt økonomisk trygghet ved medisinsk invaliditet som følge av ulykkesskade
 • Dine ansattes etterlatte får økt økonomisk trygghet ved dødsfall som følge av ulykkesskade
 • Vi dekker langt flere fritidsaktiviteter enn vanlig, og har kun unntak for boksing, sportsdykking, luftsport og ekspedisjoner i Arktis/Antarktis, på Grønland og i Himalaya
 • Vi dekker behandlingsutgifter som ikke dekkes av det offentlige. Vi dekker inntil 50 000 kroner til behandling foreskrevet av lege og reiseutgifter til og fra behandlingssted. Behandlingsutgifter utbetales i inntil 2 år etter ulykken

Tilbake på jobb – i samarbeid med Unicare

Har du ansatte som blir sykmeldt over tid, kan det være krevende å vite hvordan du skal hjelpe dem tilbake på best mulig måte. I samarbeid med Unicare, hjelper vi dere med oppfølging og tilrettelegging for den ansatte – til det beste for dere begge.

Tjenesten tilbys bedrifter med 10 ansatte eller flere, som har personalforsikring hos oss.

Les mer om Tilbake på jobb

 

 

Se alle personalforsikringene våre