Sykelønnsforsikring

Sykelønnsforsikring er viktig for deg som har ansatte i bedriften som har lønn over 6 G. Da sikrer du dekning av den delen av lønnen som ikke dekkes av folketrygden ved sykemelding.

Be om tilbud

Default

Om sykelønnsforsikring

Ved hel eller delvis arbeidsuførhet erstattes den delen av den ansattes lønn som er mer enn 6 G.

Om utbetalingen

  • Forsikringen utbetales som dagpenger, maksimalt 6 500 kroner per dag.
  • Dagpengene varierer etter inntekten til den ansatte, og Stortingets årlige regulering av grunnbeløpet i folketrygden.
  • Sykelønnsforsikringen gjelder for ansatte ved sykemelding og når man mottar sykepenger fra Folketrygden

En fleksibel forsikring

Vanligvis avtales en erstatningstid på 348 dager. Utbetalingen begynner da etter en minste karenstid på 16 dager, men det kan avtales både kortere erstatningstid og eventuelt lengre karenstid.

 

Se våre personforsikringer

Folketrygdens grunnbeløp (G) justeres hvert år, og er per 1. mai 2021 på 106 399 kroner
Icon-tip