Sykelønnsforsikring

Sykelønnsforsikring er viktig for deg som har ansatte i bedriften som har lønn over 6 G. Da sikrer du dekning av den delen av lønnen som ikke dekkes av folketrygden ved sykemelding.

Be om tilbud

Default

Om sykelønnsforsikring

Ved hel eller delvis arbeidsuførhet dekker sykelønnsforsikringen ansattes lønn utover 6G. Utbetalingen starter etter karenstiden, og varer i inntil 364 dager.

Om utbetalingen

  • Forsikringen utbetales som dagpenger, maksimalt 6 500 kroner per dag.
  • Dagpengene varierer etter inntekten til den ansatte, og Stortingets årlige regulering av grunnbeløpet i folketrygden.
  • Sykelønnsforsikringen gjelder for ansatte ved sykemelding og når man mottar sykepenger fra Folketrygden.

En fleksibel forsikring

Det avtales erstatningstid på 364 dager. Utbetalingen starter etter karenstiden som vanligvis er de 16 første dagene av sykefraværet. Hvis dere ønsker, kan dere velge en lengre karenstid og få en rimeligere forsikring.

Folketrygdens grunnbeløp (G) justeres hvert år, og er per 1. mai 2022 på 111 477 kroner.
Icon-tip

Tilbake på jobb – i samarbeid med Unicare

Har du ansatte som blir sykmeldt over tid, kan det være krevende å vite hvordan du skal hjelpe dem tilbake på best mulig måte. I samarbeid med Unicare, hjelper vi dere med oppfølging og tilrettelegging for den ansatte – til det beste for dere begge.

Tjenesten tilbys bedrifter med minst én ansatt, som har personalforsikring hos oss.

Les mer om Tilbake på jobb

 

Se alle personalforsikringene våre