Sykelønnsforsikring

Sykelønnsforsikring er viktig for deg som har ansatte i bedriften som har lønn over 6 G. Da sikrer du dekning av den delen av lønnen som ikke dekkes av folketrygden ved sykemelding.

Be om tilbud

Default

Om sykelønnsforsikring

Ved hel eller delvis arbeidsuførhet dekker sykelønnsforsikringen ansattes lønn utover 6G. Utbetalingen starter etter karenstiden, og varer i inntil 364 dager.

Om utbetalingen

  • Forsikringen utbetales som dagpenger, maksimalt 6 500 kroner per dag.
  • Dagpengene varierer etter inntekten til den ansatte, og Stortingets årlige regulering av grunnbeløpet i folketrygden.
  • Sykelønnsforsikringen gjelder for ansatte ved sykemelding og når man mottar sykepenger fra Folketrygden.

En fleksibel forsikring

Det avtales erstatningstid på 364 dager. Utbetalingen starter etter karenstiden som vanligvis er de 16 første dagene av sykefraværet. Hvis dere ønsker, kan dere velge en lengre karenstid og få en rimeligere forsikring.

 

Se våre personforsikringer

Folketrygdens grunnbeløp (G) justeres hvert år, og er per 1. mai 2022 på 111 477 kroner.
Icon-tip