Navigasjon, søk og logg inn

b8dde1

Våre personalforsikringer

Vi tilbyr en rekke forsikringer for dine ansatte eller for deg som er selvstendig næringsdrivende. Velg en av våre ferdige pakker, eller sett sammen forsikringene etter egne ønsker.

Forsikrings- og pensjonspakker

For å gjøre valget av personforsikringer litt lettere for bedriften, har vi satt sammen tre forsikrings- og pensjonspakker for mindre bedrifter med to eller flere ansatte. Les mer om pakkene her

Er du selvstendig næringsdrivende, anbefaler vi en egen forsikringspakke med livs- og helseforsikringer tilpasset deg med eget firma uten ansatte. Les mer om Enkelt Liv her

Forsikrings- og pensjonspakker

Vi har satt sammen tre ansattepakker som gjør det enkelt å finne det som passer for din bedrift.

Se pakkene her

Lovpålagt - Dette må du ha på plass

Som arbeidsgiver er du pliktig til å trygge dine ansatte. Dette må du som arbeidsgiver ha i orden:

Lovpålagt yrkesskade
Et arbeidsforhold kan ofte medføre risiko for skade eller sykdom. Det er derfor viktig å være oppmerksom på at arbeidsgiver har en lovpålagt plikt til å dekke skader og sykdommer som oppstår i arbeidstiden og er knyttet til jobben. Dette dekkes av en yrkesskadeforsikring.

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)
Norsk lov pålegger bedrifter å hjelpe ansatte med å spare penger til yrkeslivet er over. Det betyr å sørge for at ansatte får tjenestepensjon. Vi tilbyr innskudds­basert tjeneste­pensjon. Innskuddspensjon er pensjon der arbeidsgiver setter av en prosentdel av den ansattes lønn hvert år, minimum 2 %. Les mer om pensjon

 

Flere helse- og livsforsikringer

Lovpålagt yrkesskade og obligatorisk tjenestepensjon må være i orden for alle bedrifter som har ansatte. I tillegg kan dere bygge på med flere helse- og livsforsikringer som viktige fordeler for bedriften og de ansatte:

Lovpålagt yrkesskade

Forsikringen gir erstatning til ansatte som blir utsatt for yrkessykdom og arbeidsulykker på arbeidsstedet i arbeidstiden. Forsikringen er lovpålagt for alle bedrifter med ansatte. Selvstendig næringsdrivende må ha frivillig yrkesskadetrygd i folketrygden for å kunne tegne yrkesskadeforsikring.

Les mer om yrkesskade

Annen ulykke og Annen sykdom

Annen ulykke og Annen sykdom kan dekke bedriftens behov utover lovens krav om yrkesskadeforsikring. Med disse forsikringene kan bedriften inkludere ulykkesskade og sykdom som ikke er påført i arbeid.

Les mer om Annen ulykke og Annen sykdom

Behandlingsforsikring

Behandlingsforsikring garanterer at den ansatte får rask behandling ved behov. Da kan også veien til jobb bli raskere og rimeligere. 

Les mer om behandlingsforsikring

Reiseforsikring

Reiseforsikringer gjelder for alle yrkesreiser og/eller ferie- og fritidsreiser som varer inntil 10 uker i hele verden.

Les mer om reiseforsikring

Syk

For å sikre den ansatte økonomisk trygghet i en periode med langvarig sykdom, har vi utviklet en serie av enkeltstående forsikringsdekninger som kommer til utbetaling etter avtalte tidspunkt.

Les mer om Syk

Sykelønn

Sykelønnsforsikring er viktig for deg hvis du har ansatte i bedriften som har høyere lønn enn 6 G. Da sikrer du dekning av den delen av lønnen som ikke dekkes av folketrygden ved sykemelding.

Les mer om sykelønnsforsikring

Folketrygdens grunnbeløp (G) justeres hvert år, og er per 1. mai 2019 på 99 858 kroner

Alvorlig sykdom

Med forsikringen Alvorlig sykdom sikrer du dine ansatte økonomisk trygghet om de skulle bli rammet av en alvorlig sykdom.

Les mer om Alvorlig sykdom

Gruppeliv – Dødsfallsforsikring

Bedriftsgruppelivsforsikring er en ren risikoforsikring som tegnes på en definert gruppe arbeidstakere. Forsikringen utbetales som en engangserstatning ved død, uansett årsak, tid og sted. 

Les mer om Gruppeliv

Sykeavbrudd for selvstendig næringsdrivende

Forsikringen kan være fornuftig å ha for deg som er selvstendig næringsdrivende eller innehaver av firma som ikke har ansatte til å lede virksomheten når du er syk.

Les mer om Sykeavbrudd