Ansvarsforsikring for droner/RPAS

Forsikringen er en lovpålagt ansvarsforsikring til næringslivskunder som benytter droner i sin næringsvirksomhet.

Default

Om Ansvarsforsikring for droner - RPAS

Ved bruk av droner eller RPAS (Remotely piloted aircraft system) er operatør ansvarlig for å ha forsikring som dekker erstatningsplikt overfor tredjepart. Forsikringen dekker operatører av droner i åpen kategori.

Dette dekker forsikringen

  • Erstatningsansvar for fysisk skade på person eller ting ved bruk av droner i åpen kategori

Dersom kravet omfattes av forsikringsavtalen, behandler Gjensidige saken og betaler de nødvendige kostnader for avgjørelse av erstatningsspørsmålet.

Forsikringen dekker ikke:

  • Skade på annet luftfartøy, eller på person eller ting i andre fartøy
  • Skade oppstått ved transport av gods eller passasjerer
  • Kontraktansvar