Produktansvar

Feil på produkter kan føre til skader på en person eller ting. Dersom du produserer, selger eller importerer et produkt bør du har en produktansvarsforsikring.

Default

Om Produktansvar

Produktansvarsforsikringen dekker erstatningsansvaret en bedrift kan pådra seg dersom produktene som bedriften produserer eller selger forårsaker skader på personer eller ting.

Forsikringen dekker:

  • erstatningsansvar for skade på person eller ting forutsatt at skaden er forårsaket av sikkerhetsmangel eller skadevoldende egenskaper ved produktet

Dersom kravet omfattes av forsikringsavtalen, behandler Gjensidige saken og betaler de nødvendige kostnader for avgjørelse av erstatningsspørsmålet.

 

Se alle ansvarsforsikringene våre