Hopp til innhold
Møte med klient på kontoret

Advokatforsikring for bedrifter

Dekker juridisk rådgivning eller advokatbistand hvis bedriften blir part i en tvist. Gir også tilgang til kontraktsmaler. 

Hva er advokatforsikring?

Advokatforsikring er en utvidet rettshjelpsforsikring. Vi har inngått avtaler med ulike firmaer som leverer tjenestene forsikringen dekker hvis bedriften din er part i en tvist - juridisk rådgivning, meklingstjeneste og advokatbistand.

Forsikringen gir også tilgang til juridiske kontraktsmaler. 

Eksempler på tvister

  • Bedriften trenger råd om arbeidsrett.
  • Bedriften trenger advokatbistand knyttet til leieavtalen for næringslokalene dere leier. 
  • Det er uenighet om en kontrakt og bedriften trenger hjelp til å finne en løsning.

Juridisk rådgivning

Få enkel og rask tilgang til juridisk rådgivning hos erfarne advokatfirmaer vi samarbeider med. 

Forsikringen dekker inntil 15 timer med juridisk rådgivning uten egenandel. 

Mekling

Mekling er et godt og raskt alternativ for å løse uenigheter. 

Samarbeidspartneren vår Mekle.no er en digital tjeneste der du får hjelp fra erfarne og sertifiserte meklere til å løse saken din. Du betaler ikke egenandel for å bruke mekling.

Advokatbistand ved tvist

Ved en tvist kan du velge å bruke advokater som vi samarbeider med. Dette sikrer at bedriften din får tilgang til en advokat med riktig kompetanse, uten å måtte bruke tid på å lete etter en selv.

Du betaler en egenandel på 10 000 kroner. 

Velger bedriften egen advokat, er forsikringen mer begrenset og du betaler egenandelen pluss 20 % av advokatkostnadene. 

Ikke dekket av forsikringen
  • kostnader som er pådratt før du kontakter oss, med mindre vi har gitt forhåndsgodkjennelse
  • tvister innen strafferett, skatterett, personvernlovgivning, plan- og bygningsloven, og gjeldsforhandling og konkurs
  • tvister som er dekket av ansvarsforsikringen din
  • saker mot oss i Gjensidige eller våre tjenesteleverandører under denne forsikringen

Se alminnelige vilkår for en fullstendig liste. 

Vilkår

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Fullstendige vilkår

Fullstendige vilkår er tilpasset virksomheten din og baserer seg på informasjon du oppgir i forkant av kjøpet.

  • Hvis bedriften ikke er forsikret hos oss, kan du be om tilbud og få tilsendt de fullstendige vilkårene før du gjennomfører kjøpet.
  • Hvis bedriften allerede er forsikret hos oss, kan du logge inn og finne de fullstendige vilkårene under forsikringene dine.

Alminnelige vilkår

Alminnelige vilkår er standardisert informasjon om hva forsikringene dekker og ikke dekker. Hensikten er å hjelpe deg med å sammenligne vilkår for ulike produkter.

Se alminnelige vilkår for bedriftsforsikringene våre.

Usikker på hva bedriften trenger av forsikringer?

I veilederen vår kan du se hva som er vanlig for bedrifter som likner din. Ønsker du å snakke med noen, er de erfarne rådgiverne våre klare til å hjelpe deg.

Prøv veilederen og se hva som er vanlig for bedrifter i din bransje

Mange trenger også ...