Hopp til innhold

Styreansvars­forsikring

Et styreverv er personlig og medfører risiko for medlemmenes private økonomi.

Juridisk hjelp

Juristene våre avklarer om styremedlemmene er ansvarlig og Gjensidige fører saken for dere

Økonomisk trygghet

Blir dere ansvarlige, dekker vi opptil 10 millioner kroner av erstatningskravet

Hva er styreansvars­forsikring?

Styremedlemmenes personlige ansvar gjelder uavhengig av om vervet er betalt eller ikke

Hvert styremedlem kan bli holdt personlig ansvarlig hvis noen mener at styret har forsømt seg. En styreansvarsforsikring, også kalt styreforsikring, kan beskytte medlemmenes private økonomi. 

I tillegg til å beskytte styremedlemmene dere allerede har, gjør forsikringen det lettere å rekruttere flinke folk til styret fordi de får beskyttelse.

Hva dekker styreansvars­forsikringen?

Med styreansvarsforsikringen beskytter du de som tar på seg verv.

Forsikringen dekker erstatningskravet hvis styret tar beslutninger som fører til

 • andres økonomiske tap
 • skade på andre personer
 • skade på andres eiendeler og eiendom

Hvis dere får et erstatningskrav mot dere, får dere rask hjelp av juristene våre til å finne ut om dere er erstatningsansvarlige eller ikke.

Omfattes skaden av forsikringen, fører Gjensidige saken for dere og sparer dere for utgifter til advokat.

Hvis erstatningsansvaret må avgjøres i retten, dekker vi sakskostnadene.

Mer om styreansvar

Styreansvarsforsikringen beskytter

 • styre- og varamedlemmer
 • daglig leder/administrerende direktør 
 • medlemmer av konsernledelsen 
 • ansatte som påtar seg et selvstendig ledelsesansvar 
 • medlem av bedriftsforsamling 

Forsikringen må tegnes for hele styret og kan ikke tegnes for enkelte styremedlemmer.

I tillegg til å ha et styre, må dere ha en annen ansvarsforsikring i Gjensidige og vanligvis være eldre enn tre år.

Regnskapsloven sier at dere i årsberetningen skal opplyse om det er tegnet styreansvarsforsikring.

Forsikringen dekker erstatningskrav opptil 10 millioner kroner. Forsikringssummen kan økes om dere trenger bedre beskyttelse.

Det er ingen egenandel.

 • styreansvar knyttet til selskap registrert utenfor Norge
 • ansvar overfor aksjonærer som direkte eller indirekte har mer enn 50 % eierandel i det selskapet
 • ansvar som følge av endret selskapsform, bedriftsrelaterte transaksjoner som fusjon, fisjon, emisjon eller salg av verdipapirer
 • ansvar som fører, bruker eller eier av et kjøretøy
 • ansvar for yrkesskade 
 • bøter og overtredelsesgebyrer
 • ansvar for skade på det dere bruker, leier eller låner

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Fullstendige vilkår

Fullstendige vilkår er tilpasset virksomheten din og baserer seg på informasjon du oppgir i forkant av kjøpet.

 • Hvis bedriften ikke er forsikret hos oss, kan du be om tilbud og få tilsendt de fullstendige vilkårene før du gjennomfører kjøpet.
 • Hvis bedriften allerede er forsikret hos oss, kan du logge inn og finne de fullstendige vilkårene under forsikringene dine.

Alminnelige vilkår

Alminnelige vilkår er standardisert informasjon om hva forsikringene dekker og ikke dekker. Hensikten er å hjelpe deg med å sammenligne vilkår for ulike produkter. 

Se alminnelige vilkår for bedriftsforsikringene våre.

Usikker på hva bedriften trenger av forsikringer?

I veilederen vår kan du se hva som er vanlig for bedrifter som likner din. Ønsker du å snakke med noen, er de erfarne rådgiverne våre klare til å hjelpe deg.

Prøv veilederen og se hva som er vanlig for bedrifter i din bransje

Mange trenger også ...