Hopp til innhold

Miljøforsikring

Gir økonomisk hjelp hvis bedriften blir pålagt å utbedre eller gjøre forebyggende tiltak etter skade på natur og miljø.

Hva er miljøforsikring?

Naturmangfoldloven

Naturmangfoldloven skal sikre bevaring av all norsk natur – både offentlig og privat. 

Loven gir den enkelte ansvaret for å forebygge, rydde opp og gjenopprette naturen etter en skade.

Mer om naturmangfoldloven (lovdata.no)

Med miljøforsikring får dere juridisk og økonomisk hjelp hvis bedriften blir pålagt tiltak etter Naturmangfoldloven. 

Trygghet for bedrift og natur 

Miljøforsikringen gir dere mulighet til å rette opp i feilen dere har gjort og bevare naturen – uten å lide for store økonomiske tap. 

Forsikringen er relevant for alle bedrifter som direkte eller indirekte påvirker natur og miljø i virksomheten, spesielt for bedrifter innen bygg og anlegg, produksjon og landbruk.

Miljøforsikringen vår

Hjelp av juristene våre

Hvis dere får et påbud om forebygging, utbedring eller gjenoppretting, vil juristene våre hjelpe dere med å finne ut om dere er ansvarlige eller ikke.

Havner saken i retten, fører Gjensidige saken for dere og sparer dere for utgifter til advokat.

Erstatning for kostnader

Dekker kostnader virksomheten kan få som følge av pålegg om

  • rettende og avbøtende tiltak
  • avvergende og begrensende tiltak av skader og ulemper på egen og andres eiendom

Mer om forsikringen

Egenandel

Standard egenandel for miljøforsikring er 50 000 kroner. Det er mulig å endre egenandelen hvis dere ønsker det.

Erstatning

Dere får dekket kostnader for rettende, avbøtende og forebyggende tiltak med inntil 10 millioner kroner.

Forsikringssummen kan økes om dere trenger bedre beskyttelse.

Ikke dekket av forsikringen
  • bøter og overtredelsesgebyrer
  • driftstap
  • nedgang i verdi på fast eiendom
  • straff etter Naturmangfoldloven
Vilkår

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Fullstendige vilkår

Fullstendige vilkår er tilpasset virksomheten din og baserer seg på informasjon du oppgir i forkant av kjøpet.

  • Hvis bedriften ikke er forsikret hos oss, kan du be om tilbud og få tilsendt de fullstendige vilkårene før du gjennomfører kjøpet.
  • Hvis bedriften allerede er forsikret hos oss, kan du logge inn og finne de fullstendige vilkårene under forsikringene dine.

Alminnelige vilkår

Alminnelige vilkår er standardisert informasjon om hva forsikringene dekker og ikke dekker. Hensikten er å hjelpe deg med å sammenligne vilkår for ulike produkter. 

Se alminnelige vilkår for bedriftsforsikringene våre.

Mange trenger også ...

Usikker på hva bedriften trenger av forsikringer?

I veilederen vår kan du se hva som er vanlig for bedrifter som likner din. Ønsker du å snakke med noen, er de erfarne rådgiverne våre klare til å hjelpe deg.

Prøv veilederen og se hva som er vanlig for bedrifter i din bransje