Hopp til innhold

Forsikring for immaterielle rettigheter (IPR)

Består av en ansvarsforsikring og en rettshjelpsforsikring.

Ansvar

Hvis kunder eller andre mener at bedriften har brutt deres immaterielle rettigheter, kan forsikringen dekke erstatningsansvar på opptil 2 millioner kroner.

Når kravet dekkes av forsikringen, behandler Gjensidige saken for dere og sparer dere for utgifter til advokat.

Egenandelen er 25 000 kroner. Du kan velge å utvide erstatningssummen og øke egenandelen.

Rettshjelp

I tilfeller der du mener andre har brutt bedriftens immaterielle rettigheter, kan rettshjelpsforsikringen dekke

  • opptil 250 000 kroner for advokat, retten, sakkyndige og vitner
  • eller utgifter til mekling

Egenandelen er 25 000 kroner pluss 20 % av utgiftene som dekkes av forsikringen. Velger du i stedet mekling utenfor retten, betaler du ingen egenandel.

Hvem bør ha forsikringen?

Hva er immaterielle rettigheter?

Immaterielle verdier er verdier som ikke er fysiske, for eksempel oppfinnelser, varemerker, design og ulike typer åndsverk. 

Immaterielle rettigheter er en samlebetegnelse for immaterielle verdier som er vernet av ulike lover, for eksempel av åndsverksloven eller patentloven.

IPR er en forkortelse for Intellectual Property Rights, eller på norsk: immaterielle rettigheter.

Mer om immaterielle rettigheter (patenstyret.no)

Alle som importerer, tilvirker, distribuerer eller tilbyr et produkt, samt virksomheter innen IT og reklame.

Mer om forsikringen

Ikke dekket av forsikringen
  • erstatningsansvar for knowhow og bedriftshemmeligheter
  • erstatningsansvar overfor mor- eller datterselskap
  • erstatningsansvar som har sammenheng med forfalskning av varer eller tjenester
  • ansvar for yrkesskade 
  • bøter og overtredelsesgebyrer
Vilkår

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Fullstendige vilkår

Fullstendige vilkår er tilpasset virksomheten din og baserer seg på informasjon du oppgir i forkant av kjøpet.

  • Hvis bedriften ikke er forsikret hos oss, kan du be om tilbud og få tilsendt de fullstendige vilkårene før du gjennomfører kjøpet.
  • Hvis bedriften allerede er forsikret hos oss, kan du logge inn og finne de fullstendige vilkårene under forsikringene dine.

Alminnelige vilkår

Alminnelige vilkår er standardisert informasjon om hva forsikringene dekker og ikke dekker. Hensikten er å hjelpe deg med å sammenligne vilkår for ulike produkter.

Se alminnelige vilkår for bedriftsforsikringene våre.

Usikker på hva bedriften trenger av forsikringer?

I veilederen vår kan du se hva som er vanlig for bedrifter som likner din. Ønsker du å snakke med noen, er de erfarne rådgiverne våre klare til å hjelpe deg.

Prøv veilederen og se hva som er vanlig for bedrifter i din bransje

Mange trenger også ...