Hopp til innhold

Kriminalitets­forsikring

Kriminalitetsforsikringen gir beskyttelse hvis en som jobber for deg gjør noe straffbart overfor bedriften.

Hva er kriminalitets­forsikring?

Forsikringen dekker tapet hvis noen som jobber for deg – enten det er ansatte, vikarer eller andre oppdragstakere – gjør noe straffbart overfor bedriften.

Det kan være underslag, tyveri, bedrageri, utroskap, dokumentforfalskning eller korrupsjon.

Anbefalt alle virksomheter med ansatte – spesielt for bedrifter innen varehandel

Mer om kriminalitets­forsikringen

Egenandel

Standard egenandel 25 000 kroner. Det er mulig å endre egenandelen hvis dere ønsker det.

Erstatning

Dere får erstattet opptil 500 000 kroner. Forsikringssummen kan økes om dere trenger bedre beskyttelse.

Ikke dekket av forsikringen
  • Erstatningsansvar overfor tredjemann
  • Tap som følge av redusert eller bortfalt produksjon eller omsetning
  • Tapt fortjeneste 
Vilkår

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Fullstendige vilkår

Fullstendige vilkår er tilpasset virksomheten din og baserer seg på informasjon du oppgir i forkant av kjøpet.

  • Hvis bedriften ikke er forsikret hos oss, kan du be om tilbud og få tilsendt de fullstendige vilkårene før du gjennomfører kjøpet.
  • Hvis bedriften allerede er forsikret hos oss, kan du logge inn og finne de fullstendige vilkårene under forsikringene dine.

Alminnelige vilkår

Alminnelige vilkår er standardisert informasjon om hva forsikringene dekker og ikke dekker. Hensikten er å hjelpe deg med å sammenligne vilkår for ulike produkter.

Se alminnelige vilkår for bedriftsforsikringene våre.

Usikker på hva bedriften trenger av forsikringer?

I veilederen vår kan du se hva som er vanlig for bedrifter som likner din. Ønsker du å snakke med noen, er de erfarne rådgiverne våre klare til å hjelpe deg.

Prøv veilederen og se hva som er vanlig for bedrifter i din bransje

Mange trenger også ...