Brannalarmanlegg i landbruket

Mange alvorlige branner rammer landbruket hvert år hvor både menneskeliv og dyreliv går tapt. Det viktigste du kan gjøre for å unngå at en brann starter på gården din er å ha god kontroll på det elektriske anlegget. Skulle det imidlertid oppstå brann, er det helt avgjørende at du får tidlig varsel.

God varsling ved brann

Tidlig varsling av branntilløp er avgjørende for om mennesker, dyr og bygninger kan reddes fra en katastrofe. Gårdens bygninger bør ha et brannvarslingsanlegg som varsler dedikerte personer på telefon, i tillegg til at det er viktig med rask tilgang til håndslukkeutstyr og vann.

Hva krever myndighetene?

I forskriftene for velferd og hold av produksjonsdyr stilles det blant annet krav til brannsikring, brannvarsling, brannslukningsutstyr og rømningsveier.

Når det gjelder brannvarsling, kreves det at bygninger som huser dyr over et visst antall skal ha installert brannvarslingsanlegg. For eksempel er det krav om brannalarmanlegg dersom man har minst 30 storfe eller minst 10 hester. Brannvarslingsanlegget må også etterses og skal ha årlig kontroll utført av installatør/kontrollør.

Hva krever Gjensidige?

Vi krever at kunder hos oss har godkjent brannalarmanlegg for landbruk i bygninger med:

 • Storfe: flere enn 30 dyr
 • Hester: flere enn 10 dyr
 • Småfe (sau og geit): flere enn 30 vinterfôrede dyr
 • Svin: flere enn 10 purker, råner og/eller ungpurker
 • Svin: flere enn 60 slaktegriser eldre enn 10 uker
 • Fjørfe: flere enn 200 dyr i besetningen
 • driftsbygning med varmluft korntørke 
 • andre driftsbygninger med forsikringsverdi høyere enn 15 millioner kroner
 • i tillegg skal gårdens bolighus og andre bygninger som ligger nærmere enn 8 meter fra driftsbygningen, omfattes av gårdens brannalarmanlegg

For gartnerier krever vi at veksthus med vekstlys har godkjent brannalarmanlegg.

Godkjente brannalarmanlegg

På grunn av det krevende miljøet i driftsbygninger, er det et krav at anlegget tilfredsstiller NS3960 tillegg B landbruk. For husdyrproduksjoner og gartnerier med vekstlys gjelder spesielle tilleggskrav. 

Les mer om tilleggskrav til brannalarmanlegg i bygg for husdyrproduksjon og veksthus (PDF)

Et automatisk brannalarmanlegg reagerer på røyk eller varme som oppstår i bygningene via sugerør og branndetektorer. Detektorene står i kontakt med brannsentralen som igjen setter i gang en sirene og varsler dedikerte personer på mobil eller direkte til brannvesenet.

Det er nå krav til at alle anlegg oppgraderes med slik fjernvarsling — det vil si en «GSM-utringer», som varsler minst tre personer på SMS eller ved oppringning.

Vi anbefaler også at andre landbrukskunder installerer slike anlegg selv om det ikke er et krav fra myndighetene eller oss.

Kan god sikring gi rabatter?

Ved å forebygge skader gjennom sikkerhetstiltak og et godt driftsopplegg, kan du også oppnå en god forsikringspris. Hva du må betale for å forsikre gården din, henger sammen med hvor stor skaderisikoen er på anlegget ditt.

Du kan oppnå rabatter på forsikringene hvis du har godkjent brannalarmanlegg i tillegg til:

Tryggere gårdsdrift med sensorteknologi

Om lag to av tre branner i landbruket skyldes feil på elektriske anlegg eller utstyr.  

Med sensor i sikringsskapene dine kan du enkelt oppdage og rette brannfarlige feil før det er for sent

Visste du at...?

 • De fleste brannene i landbruket oppstår på grunn av feil ved elektriske anlegg?
 • Fungerende røykvarslere og brannalarmanlegg er det viktigste tiltaket for å få rask varsling?
 • Vi krever at brannalarmanlegget har "GSM-utringer" som varsler minst tre personer på SMS eller ved oppringning?
Default