Slik sikrer du gården din

Som bonde er det viktig at du har helse, miljø og sikkerhet i tankene til enhver tid. 

Ved å forebygge skader gjennom et systematisk HMS-arbeid og et godt driftsopplegg, kan du også oppnå en god forsikringspris

Hva du må betale for å forsikre gården din, henger sammen med hvor stor skaderisikoen er på anlegget ditt. 

Du kan oppnå rabatter på forsikringene hvis du har

Relatert innhold

Ved å forebygge skader gjennom et systematisk HMS-arbeid og et godt driftsopplegg, kan du også oppnå en god forsikringspris

Hva du må betale for å forsikre gården din, henger sammen med hvor stor skaderisikoen er på anlegget ditt. 

Du kan oppnå rabatter på forsikringene hvis du har

Helse, miljø og sikkerhet for landbruket

Vi i Gjensidige er opptatt av å bidra til å redusere antallet uønskede hendelser i landbruksnæringen.

Vi gir deg de viktigste faremomentene som finnes på en gård og hvilke tiltak du bør gjøre for å unngå at det oppstår skader eller ulykker:

  • Brann
  • Ulykke
  • Trafikk
  • Ta vare på helse
  • Husdyrsykdommer
  • HMS