Skademelding for personalforsikringer

Hva må jeg vite før jeg melder saken?

  • Navn, fødselsnummer, e-postadresse og telefonnummer til den det gjelder
  • Bedriftens forsikringsnummer

Hvor melder jeg saken?

Bruk personalforsikring

Gjelder det behandlingsforsikring, skal den ansatte selv melde inn behovet sitt her.