Hundeforsikring i detaljer

Her finner du mer detaljert informasjon om dekninger og kriterier for kjøp av hundeforsikring.

Sjekk pris og kjøp hundeforsikring

Kombiner din egen hundeforsikring

Du kan selv kombinere de dekningene som passer deg og hunden din best. Dermed betaler du kun for det du har bruk for. Behandling og Liv er våre hoveddekninger for hund. Du kan velge begge, en av dem og tilleggsforsikringer om du ønsker det. 

Behandling

Sannsynligheten for at hunden din trenger veterinærbehandling i løpet av et år er svært stor. Derfor anbefaler vi dekningen Behandling som gir erstatning for veterinærutgifter ut hundens levetid, uansett rase. 

Du får dekket inntil 30 000 kroner per år. Dekningen kan endres til 20 000, 40 000 eller 50 000 kroner.

Innenfor forsikrings­summen dekkes også:

 • Medisiner, bandasjer og beskyttelse­smateriell
 • Kiropraktikk, fysioterapi og akupunktur utført eller rekvirert av veterinær
 • MR og CT, inntil 5000 kroner per år
 • Allergi­utredning/-vaksine
 • Korsbåndskade hvis hunden har vært forsikret sammenhengende fra før fylte 4 måneder, eller minimum 1 år før skaden
 • Patellaluksasjon (feilstilt kneskål) hvis hunden har vært forsikret sammenhengende fra før fylte 4 måneder

Egenandel

Du kan velge mellom 25, 35 og 50 prosent i egenandel. Velger du en høyere egenandel, får du en lavere pris på forsikringen din.

Mer enn 80 % av utbetalingene for hundeforsikring gjelder veterinærutgifter
Icon-tip

Videosamtale med veterinær

I samarbeid med FirstVet tilbyr vi tjenesten Online Veterinær for deg med dekningen Behandling. Hvis hunden din blir syk eller skadet kan du få hjelp via videosamtale med veterinær – kostnadsfritt og inkludert i forsikringen. Les mer om FirstVet Online Veterinær

Rehabilitering

Rehabilitering kan velges som et tillegg til dekningen Behandling.

Hvis hunden din blir skadet dekker vi rehabiliterende trening som svømming og vanntredemølle med inntil 5 000 kroner per år. Med denne dekningen legger du til rette for at hunden din kan komme raskere i form igjen etter en skade. 

Egenandel

Du kan velge mellom 25, 35 og 50 prosent i egenandel. Velger du en høyere egenandel, får du en lavere pris på forsikringen din.

Liv

Vi anbefaler dekningen Liv (tap av hund) for alle hunder, uansett rase og bruksområde.

Du får en utbetaling hvis hunden din dør eller må avlives på grunn av dyrevernhensyn som følge av sykdom eller ulykke som er dekket av forsikringen. Summen som står i forsikringsbeviset ditt vil alltid være garantert ved utbetaling. Denne summen endres når hunden blir eldre, og du kan lese mer om dette under «Endringer som følge av alder». 

Tyveri og bortkomst, uansett grunn, er også dekket.

Egenandel

Dekningen har ingen egenandel.

Bruk

Bruk (tap av bruksverdi) kan velges som et tillegg til dekning for Liv (tap av hund).

Hvis hunden din taper bruksverdi som følge av sykdom eller ulykke, får du en engangsutbetaling basert på forsikringssummen du har valgt. Hunden må ha beviselige bruksegenskaper som jakthund, avlshund, gjeterhund eller tjenestehund. Skaden må dokumenteres av veterinær.

Egenandel

Dekningen har ingen egenandel. 

Valpekull

Dersom hunden din venter valper kan du kjøpe en engangsforsikring som dekker veterinærbehandling til valpene. Forsikringen må kjøpes før valpene er født. Den dekker veterinærutgifter fra valpene er 5 uker gamle og frem til de blir levert til ny eier – senest den dagen de er 12 uker gamle. Du får dekket inntil 6 000 kroner per valp. 

Egenandel

Egenandelen er 20 prosent av veterinærutgiftene, og minimum 1 000 kroner per valp.

Ring oss på 915 03100 hvis du ønsker å kjøpe dekningen Valpekull.

Endringer som følge av alder

Dekningen Behandling har ingen opphørsalder, og forsikringen løper til den blir sagt opp.

Dekningen Bruk (tap av bruksverdi) opphører automatisk ved hovedforfall det året hunden fyller 8 år. Dette gjelder for alle raser.

Forsikringssummen for Liv (tap av hund ved dødsfall, avlivning, tyveri og bortkomst) reduseres med 20 % fra og med hovedforfall det året hunden oppnår aldersgrensen for nedskrivning (se tabell nedenfor).

Dekningen for Liv opphører automatisk ved hovedforfall det året hunden oppnår aldersgrensen for annullasjon (se tabell nedenfor).

Aldersgrenser for nedskriving og annullasjon
Raser Aldersgrense nedskriving Aldersgrense annullasjon
Berner Sennenhund, Grand Danois, Irsk Ulvehund, Leonberger, Newfoundlandshund, Pyrenéerhund, Napolitansk Mastiff og St. Bernhardshund 5 år 8 år
Bichon Havanais, Border Terrier, Cairn Terrier, Chihuahua, Chinese Crested, Dvergschnauzer, Finsk Lapphund, Finsk Spets, Foxterrier, Islandsk Fårehund, Jack Russel Terrier, Lhasa Apso, Toy-, Dverg- og Mellompuddel, Kleiner og Grosser Münsterländer, Norrbottenspets, Norsk Buhund, Papillon, Phalène, Schnauzer, Shih Tzu, Softcoated WheatenTerrier, Tibetansk Spaniel, TibetanskTerrier, Västgötaspets, Welsh Springer Spaniel, West Highland White Terrier og Whippet 9 år 12 år
Andre raser 7 år  10 år

Kriterier for kjøp

Hundeforsikring kan kjøpes fra hunden er 5 uker gammel og frem til den er 7 år.

Ved kjøp av forsikringen må du som eier bekrefte hundens helsetilstand.

Skal du forsikre en hund for mer enn 30 000 kroner krever vi:

 • Veterinærattest
 • Dokumentasjon på dyrets verdi
 • ID-merking

ID-merking av hund

ID-merking sikrer at hunden din kan identifiseres og gjenforenes med deg raskt om den skulle bli borte eller stjålet. I tillegg gjør merkingen at hunden din oppfyller internasjonale krav i forbindelse med utenlandsreiser.

Du får merket hunden din med mikrochip hos veterinæren, og du mottar et ID-kort i posten som kvittering på at den er registrert med ID-nummer i dyreregisteret.

ID-merkingen er ikke dekket av forsikringen.

ID-merking sikrer at hundens eier kan oppspores
Icon-tip

Forsikringen dekker ikke

 • sykdom som oppstår i løpet av de 20 første dagene av forsikringsperioden
 • allergi som oppstår i løpet av de 60 første dagene av forsikringsperioden
 • unormal atferd som aggressivitet, feil/skader eller sykdommer som dyret hadde da forsikringen ble kjøpt
 • forebyggende og/eller rutinemessige undersøkelser
Du får fullstendige vilkår når du har kjøpt forsikringen eller ved henvendelse til oss
Icon-tip