Russebilforsikring

Russebilforsikring er en lovpålagt ansvarsforsikring. Forsikringen gjelder alle på russebilen eller russebussen. Dere betaler ingen egenandel ved skade.

Skulle dere være uheldige i russetiden, er det greit å vite at vår russebilforsikring blant annet dekker inntil kr 10 000 000 ved skade på andres eiendeler.

Russebilforsikringen dekker:

Skader på andre bygninger/eiendeler

Dekkes med inntil kr 100 000 000.
Egenandel: Ingen

Ubegrenset beløp for personskader

Gjelder alle involverte i ulykken.
Egenandel: Ingen 

Inntil kr 100 000 til rettshjelp

Om dere blir part i en tvist, dekkes utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner.
Egenandel: Kr 4 000 + 20 % av omkostningene

Relatert innhold

Finn rabatter og fordeler

Forsikring:

 

Organisasjonsavtaler:

Som medlem får du alltid våre beste betingelser
 
Se alle våre avtaler