Russebilforsikring

Russebilforsikring er en lovpålagt ansvarsforsikring. Forsikringen gjelder alle på russebilen eller russebussen. Dere betaler ingen egenandel ved skade.

Skulle dere være uheldige i russetiden, er det greit å vite at vår russebilforsikring blant annet dekker inntil kr 10 000 000 ved skade på andres eiendeler.

Russebilforsikringen dekker:

Skader på andre bygninger/eiendeler

Dekkes med inntil kr 100 000 000.
Egenandel: Ingen

Ubegrenset beløp for personskader

Gjelder alle involverte i ulykken.
Egenandel: Ingen 

Inntil kr 100 000 til rettshjelp

Du kan få dekket utgifter til rettshjelp med inntil 100 000 kroner.
Egenandel: 4 000 kroner + 20 % av omkostningene.

Istedenfor dekning av utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner, kan du velge å løse tvisten ved å benytte mekling. Vi dekker alle kostnader forbundet med mekling hos Mekle. Meklerne er upartisk og uavhengig av partene og har kompetanse innen rettsområdet. Når mekling benyttes betaler du ingen egenandel.

Om du velger å avslutte meklingen, eller dersom tvisten ikke løses gjennom mekling, vil den ordinære rettshjelpdekningen gjelde som normalt.

Relatert innhold

Finn rabatter og fordeler

Forsikring:

 

Organisasjonsavtaler:

Som medlem får du alltid våre beste betingelser
 
Se alle våre avtaler