Hopp til innhold
Et eldre par sitter foran bobilen sin og drikker kaffe

Bobilforsikring

Med bobilforsikring hos oss kan du velge en forsikring tilpasset behovet ditt. Vår beste bobilforsikring dekker blant annet fuktskader og inkluderer feriegaranti.

Hva dekker bobilforsikringene?

Hva dekker bobilforsikringene?

Pluss

Vår mest komplette bobilforsikring. Kan kjøpes frem til året bobilen er 10 år.

Kasko

En god bobilforsikring for de fleste.

Delkasko

Et rimeligere alternativ. Dekker enkelte skader på bobilen din.

Ansvar

Inneholder den lovpålagte ansvarsdekningen. Dekker ingen skader på bobilen din.

Hva dekker bobilforsikringene?

Pluss

Vår mest komplette bobilforsikring. Kan kjøpes frem til året bobilen er 10 år.

Ansvar og rettshjelp

Ubegrenset beløp for skader du har påført personer, og inntil 100 millioner for skader du har påført andres kjøretøy, eiendom eller eiendeler.

Du kan få dekket utgifter til rettshjelp med inntil 100 000 kroner hvis du som bobileier blir part i en tvist, for eksempel i forbindelse med kjøp og salg av bruktbil. Egenandelen er 4 000 kroner pluss 20 % av omkostningene.

Glasskader, brann og tyveri

Glasskader, for eksempel på frontrute, vinduer og tak i glass eller pleksiglass., for eksempel ved steinsprut. Egenandelen er 0 kr hvis glasset kan repareres og 3 000 kr hvis det må skiftes ut. Skader ved brann, inkludert lynnedslag og eksplosjon. Tyveri av bobilen, og skader på bobilen ved forsøk på tyveri. Egenandelen er 6 000 kr.

Veihjelp

Veihjelp hvis det er et problem med bobilen, eller hvis føreren eller passasjeren blir utsatt for en ulykke eller blir syke. Du får veihjelp både på tur i Norge, i andre land i Europa – og når du er hjemme hos deg selv. Egenandelen for veihjelp er 750 kr.

Fastmontert ekstrautstyr

Skader på ekstrautstyr du har montert på bobilen din, for eksempel sykkelstativ. Skaden må være av en type som er dekket av forsikringen du har valgt, for eksempel brannskade. Med Pluss får du dekket inntil 50 000 kr, og med Kasko eller Delkasko får du dekket inntil 10 000 kr. Du kan øke summen mot et tillegg i prisen.

Personlige eiendeler

Tyveri av, eller skade på, personlige eiendeler du har i bobilen, for eksempel fiskeutstyr, møbler og grill. Skaden må være av en type som er dekket av forsikringen du har valgt, for eksempel brannskade. Med Pluss får du dekket inntil 50 000 kr, og med Kasko eller Delkasko får du dekket inntil 10 000 kr. Du kan øke summen mot et tillegg i prisen.

Uhell med bobilen din

Skader på bobilen din ved kollisjon og utforkjøring, som du selv er skyld i.

Skader som skyldes feilfylling av drivstoff.

Ny bobil ved totalskade

Med Bobil Kasko får du helt ny bobil hvis bobilen din blir totalskadet før den er 1 år eller har kjørt 15 000 km.

Med Bobil Pluss får du helt ny bobil hvis bobilen din blir totalskadet før den er 3 år eller har kjørt 60 000 km.

Gjelder ikke leasede bobiler.

Skadedyr

Dekker skader påført av mus og andre skadedyr – også ved vinterlagring.

Fuktskader

Skader ved fukt i vegger, tak eller gulv inntil bobilen er 15 år gammel. Du må ha gjennomført en årlig fuktsjekk.

Skader på maskin og elektronikk

Plutselige og uforutsette skader som gjør at du ikke får kjørt bobilen, for eksempel skader på motor og girkasse. Gjelder hvis bobilen er under 10 år og ikke har kjørt mer enn 200 000 km. Du må ha fulgt alle serviceintervallene. Egenandelen er forutsigbar, og vanligvis lavere enn hos andre forsikringsselskaper.

Feriegaranti

Hvis du må avlyse en planlagt tur med bobilen på grunn av en skade som dekkes av forsikringen, dekker vi utgifter til alternativ overnatting. Den planlagte ferien må være på minst 1 uke.

Du får dekket inntil 1 500 kroner per dag i 14 dager, for eksempel i leid bobil eller på hotell, eller hvis du må avlyse en planlagt ferietur på 1 uke eller mer.

Skal du leie bort bobilen din?

Når du leier bort bobilen din skaper du gode feriemuligheter for andre. Det kan derimot ta tid for leietaker å bli kjent med bobilen. Vi har derfor laget et hjelpemiddel som kan tas i bruk ved overlevering til leietaker. Les mer om utleie og last ned hjelpemiddelet.

Fordeler og rabatter

Vilkår

Fullstendige vilkår

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet – det er alltid de fullstendige vilkårene dine som gjelder. Disse er basert på informasjon du oppgir i forkant av kjøpet. Du kan laste ned fullstendige vilkår etter at du har sjekket pris.

Alminnelige vilkår og produktark

Alminnelige vilkår og produktark er like for alle. Dokumentene skal gjøre det lettere for deg å sammenligne hva forsikringene dekker. De er ikke en del av forsikringsavtalen din.

Forsikre kjøretøy