Hopp til innhold

Behandlings­forsikring for bedrifter

Helseforsikring for de ansatte – unngå lange ventetider og få medarbeiderne raskt tilbake på jobb.

Hva er behandlings­forsikring?

Få sykefraværet ned og vis de ansatte at du bryr deg.

Med behandlingsforsikring er de ansatte garantert rask hjelp – enten de trenger legespesialist, operasjon, fysioterapi, psykolog eller annen behandling.

Vi tilbyr to ulike behandlingsforsikringer – Behandling og Behandling Enkel.

Velg den som passer best

Velg den som passer best

Se hva forsikringene dekker. Vi hjelper deg gjerne med å finne ut hvilken som passer deg og bedriften best.

Behandling

En fleksibel forsikring som lar deg tilpasse dekninger og innhold. Krav om helseerklæring hvis dere skal forsikre fem eller færre personer.

Behandling Enkel (nyhet)

Et rimeligere alternativ med faste dekninger og der de ansatte betaler en egenandel. Ingen krav om helseerklæring uansett hvor mange dere skal forsikre.
150 kroner250 kroner
250 kroner
250 kroner
250 kroner
250 kroner
250 kroner
150 kroner

Velg den som passer best

Se hva forsikringene dekker. Vi hjelper deg gjerne med å finne ut hvilken som passer deg og bedriften best.

Hva er forskjellen?

Behandling

Pris: Litt dyrere enn Behandling Enkel, men konkurransedyktig på både pris og innhold.

Innhold i forsikringen: Du kan velge hvilke dekninger du vil inkludere og hvor mange behandlinger som skal inngå. Det er ingen øvrig grense på utgifter til behandling, med unntak av rusavvenning. Med behandling kan du også inkludere de ansattes familie i forsikringen.

Egenandel: I hovedsak uten egenandeler, med unntak av fysioterapi som har en egenandel på 150 kroner. Egenandelen betales av den ansatte på behandlingsstedet.

Helseerklæring: Er dere fem eller færre personer som skal forsikres, vil vi be dere om helseerklæring.

Behandling Enkel (ny)

Pris: Et rimeligere alternativ, gjerne aktuell for mindre bedrifter.

Innhold i forsikringen: Du slipper å velge – både dekninger, innhold i dekningene og egenandeler er allerede bestemt for deg. Forsikringen dekker alt det samme, unntatt rusavvenning og vurdering fra ny lege. I tillegg har Enkel en øvrig grense på 80 000 kroner ved operasjon.

Egenandel: Fast egenandel på 250 kroner per behandling, 150 kroner ved bruk av de digitale helsetjenestene. Egenandelen betales av den ansatte på behandlingsstedet.

Helseerklæring: Dere trenger ikke levere helseerklæring uansett hvor mange ansatte som skal forsikres.

Inkludert i forsikringen

Online lege

Med behandlingsforsikring hos oss kan både de ansatte og barna deres ta legebesøket over video der du er.

Online mental helsehjelp

Få hjelp til å håndtere mentale utfordringer – enten det er stress, uro, dårlig søvn, eller annet som holder deg tilbake.

Hjelp ansatte tilbake på jobb

Få hjelp av et tverrfaglig team av til å følge opp ansatte som har vært sykemeldte over tid.

Informer de ansatte om fordelene

De ansatte trenger bedriftens forsikringsnummer

Når du har kjøpt forsikringen, må du gjøre forsikrings­nummeret lett tilgjengelig for de ansatte. For eksempel i personal­håndboken, på intranettet, eller andre steder de ansatte lett finner fram.

Gi dem gjerne snarveien gjensidige.no/blifrisk. Der får de se hva forsikringen dekker, og hvordan de bruker den.

Hvis de ansatte ønsker å gi familien de samme gode fordelene, kan de enkelt kjøpe behandlingsforsikringen selv på nett.

Mer om forsikringen

Mer til de ansatte

Usikker på bedriften trenger av forsikringer?

I veilederen vår kan du se hva som er vanlig for bedrifter som likner din. Ønsker du å snakke med noen, er de erfarne rådgiverne våre klare til å hjelpe deg.

Prøv veilederen og se hva som er vanlig for bedrifter i din bransje