Hopp til innhold

Uføre­forsikringen Syk

Gir utbetaling til ansatte som ikke lenger kan jobbe som normalt – uansett hva som er årsaken til sykefraværet. 

En fleksibel forsikring

Et tillegg til det offentlige

Støtten fra NAV kompenserer ikke for full lønn. Etter sykepengeperioden kan den ansatte få inntil 469 735 kroner, som tilsvarer 66 % av en inntekt på 6 G.

Utbetalingen kommer i tillegg til støtten fra NAV og kompenserer for at inntekten faller.

Hvis en ansatt blir arbeidsufør, gir forsikringen utbetaling uansett årsak, og den stiller ingen krav til at det skal være varig.

Det gjør den økonomiske situasjonen mer forutsigbar for den ansatte.

Bedriften kan velge

  • antall utbetalinger og når de skal komme – etter 18, 24, 36 og/eller 48 måneder med sykefravær
  • størrelse på utbetalingene – mellom 0,5 G og 6 G

For å få utbetaling, må den ansatte

  • ha vært minst 40 % sammenhengende sykemeldt i 18, 24, 36 og/eller 48 måneder
  • ha fått innvilget arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV

Inkludert i forsikringen

Hjelp ansatte tilbake på jobb

Få hjelp av et tverrfaglig team til å følge opp ansatte som er sykmeldt og som strever med å komme tilbake på jobb. Tjenesten leveres i samarbeid med Unicare.

Mer til de ansatte

Mer om forsikringen