Reiseforsikring for ferie- og fritidsreiser

Reiseforsikringen vår gjelder hele året for den ansatte på alle små og store ferie- og fritidsreiser på opptil 10 uker, både i inn- og utland. Du kan velge om forsikringen også skal gjelde for de ansattes familier.

Default

Dette dekker forsikringen for ferie- og fritidsreiser

Reisegods / bagasje

Maks utbetaling per person

Skade på - eller tyveri av - reisegods 
1) verdigjenstander
2) enkeltgjenstand

Ubegrenset

 

Tyveri/ran av penger

5 000 kr

Skadet mobiltelefon 3 000 kr

Tyveri eller skade på sykkel, sykkeltilhenger, elsykkel og el-sparkesykkel dekkes på reise utenfor Norge

40 000 kr

1) Verdigjenstander (foto-, video- og datautstyr, annet elektronisk/optisk utstyr, mobiltelefon, klokker og smykker) erstattes samlet med 40 000 kroner per sikret

2) Andre enkeltgjenstander erstattes med maksimalt 40 000 kroner per stykk

Utgifter ved sykdom eller skade

Maks utbetaling per person

Utgifter til lege, sykehus o.l.

Ubegrenset

Hjemtransport

Ubegrenset

Tilkallelse av familie

Dekker besøk av 2 personer

Avbrutt ferie

 

Ved fremskyndet hjemreise på grunn av alvorlig sykdom eller skade
 

Inntil 2 000 kr per døgn
Maks 100 000 kr

Dersom du blir innlagt på sykehus eller må holde sengen/holde deg i ro 

750 kr per dag i inntil 10 dager

Forhåndsbetalte billetter til arrangementer og utflukter

Dekkes innenfor maks forsikringssum for avbrutt reise

Heltids ulykkesforsikring

Maks utbetaling per person

Skader som fører til varig medisinsk invaliditet

300 000 kr for voksen
500 000 kr for barn

Dødsfall som følge av ulykkeskade

300 000 kr for voksen
100 000 kr for barn

Behandlingsutgifter

15 000 kr for voksen
25 000 kr for barn

Forsinkelse

Maks utbetaling per person

Forsinket bagasje

5 000 kr

Forsinket transportmiddel

Hvis transportmidlet ditt blir mer enn 1,5 time forsinket på grunn av værforhold, teknisk/mekanisk feil, trafikkuhell eller nødlanding, dekkes merutgifter til reise/opphold.

 

Innhenting av forhåndsbetalt reiserute 25 000 kr per sikret
Endring av forhåndsbetalt reiserute 10 000 kr per reise
Om ankomsten til reisemålet er forsinket med 8 timer eller mer, dekkes ett forhåndsbetalt arrangement og/eller en overnatting. 5 000 kr per sikret

Evakuering

Maks utbetaling

Evakuering iverksatt eller beordret av UD eller lokale myndigheter Ubegrenset
Tapte feriedager på på grunn av evakueringen Erstattes med inntil kr 2 000 per dag og 15 000 kr per sikret

Avbestilling

Maks utbetaling

Avbestillingskostnader på grunn av skade på egen bolig

Ubegrenset

 Avbestillingskostnader på grunn av akutt sykdom, ulykke eller død som rammer

 • deg, din eneste medreisende eller deres nærmeste familie 1)
 • nøkkelperson som du er avhengig av for å kunne reise (barnevakt, avløser e.l.), eller for å kunne gjennomføre reisen (reiseleder, skipper e.l.)
 Ubegrenset

Forhåndsbetalte utgifter til reise, opphold og arrangementer på den avbestilte reisen

Ubegrenset

1)  Med nærmeste familie menes ektefelle, samboer, barn, stebarn, fosterbarn, svigerbarn, foreldre, steforeldre, fosterforeldre, svigerforeldre, søsken, svigerinner, svogere, besteforeldre, barnebarn, oldeforeldre og oldebarn.

Leiebil

Maks utbetaling

På feriereiser i og utenfor Norge dekkes egenandelen ved tyveri eller skade

Ubegrenset

Ansvar og rettshjelp

Maks utbetaling

Ansvar

15 mill. kr

Rettshjelp

100 000 kr

Videosamtale med Eyr Online lege

Er den ansatte på reise utenfor Norge og opplever mindre alvorlige tilfeller av sykdom eller skade, får de rask tilgang til videosamtale med norsktalende lege via appen Eyr. Dette er inkludert i forsikringen og gir ingen egenandel.

Eyr Online lege kan for eksempel hjelpe med råd eller veiledning for

 • egenbehandling ved soleksem 
 • stell av mindre sår
 • utslett og allergi
 • forkjølelse og influensa

Les mer om Eyr Online lege

Egenandel

Ferie- og fritidsreise har en egenandel på 500 kroner per meldte skade. 

Utvidelser og ekstra dekninger

Reiseforsikringen for ferie- og fritidsreiser kan utvides med:

 • Forsikring av den ansattes familiemedlemmer
 • Dekning for enkeltreiser som varer lenger enn 10 uker
 • Dekning av skader som skjer under utøvelse av luftsport

Ikke dekket av forsikringen

 • Enkeltreiser som varer lengre enn 10 uker, dersom dere ikke utvider forsikringen
 • Skader som skjer i eget hjem eller på arbeids- eller studiested, i barnehage eller lignende.
 • Reiser som har begynt før du har kjøpt reiseforsikringen
 • Ekspedisjoner i Arktis, Antarktis, Himalaya (opphold i over 4 500 meters høyde) eller Grønland (kryssing av grønlandsisen)
 • Reiser til krigsområder
 • Skader som skyldes luftsport eller boksing

Hvem er dekket av forsikringen?

Du kan velge å kjøpe reiseforsikring for de ansatte alene eller for de ansatte og deres familier.

En familieforsikring dekker den ansatte og ektefelle, samboer med felles adresse i folkeregisteret eller registrert partner, samt barn. Egne barn, stebarn og fosterbarn – er dekket inntil første hovedforfall etter at de har fylt 20 år. De er dekket uavhengig av hvem de reiser med. Det er ingen begrensning for antall barn, men barna må ha bosted i Norge. Den gjelder også for barnebarn og oldebarn (under 20 år) som reiser alene sammen med forsikrede.

Har du reiseforsikring i Gjensidige gjennom jobb?

Har du reiseforsikring i Gjensidige gjennom jobb, kan du registrere forsikringsnummeret for å få tilgang til forsikringen og se vilkår, reisekort og melde skade.

Slik registrerer du reiseforsikringen din hos oss

 1. Ha forsikringsnummeret klart. Når du har reiseforsikring gjennom jobben din, er det de som har forsikringsnummeret. Du finner det vanligvis på intranett, i personalhåndboken eller lignende. Det kan også stå oppført som polisenummer. Spør arbeidsgiveren din om du ikke finner det.
 2. Logg deg inn med BankID her
 3. Når du har logget deg inn, kan du velge om du skal legge til forsikringen via jobb eller via et familiemedlem.
 4. Legg inn forsikringsnummeret.
 5. Nå kan du finne reiseforsikringen i forsikringsoversikten din. Du kan nå se vilkår, laste ned reisekortet ditt eller melde skade på reiseforsikringen.

Hjelp ved skade

Ring vår døgnåpne alarmsentral på telefon +45 88 24 73 00 hvis du trenger umiddelbar hjelp. Ellers kan du enkelt og raskt melde saken på nett. Les mer om å melde skade