Reiseforsikring for yrkesreiser

Forsikring for yrkesreiser er nyttig å ha når uhellet er ute mens du er på oppdrag for bedriften utenfor den daglige arbeidsplassen din. 

Kjøp forsikringen her

Default

Dette dekker reiseforsikringen

Med denne forsikringen gir du medarbeiderne trygghet på jobbreisen. Reiseforsikringen dekker uforutsette hendelser under reiser på opptil 10 uker i hele verden.

Reisegods / bagasje

Maks utbetaling per person

Skade på - eller tyveri av - reisegods 
1) verdigjenstander
2) enkeltgjenstand

Ubegrenset

 

Tyveri/ran av penger

5 000 kr

Skadet mobiltelefon 3 000 kr

Tyveri eller skade på sykkel, sykkeltilhenger, elsykkel og el-sparkesykkel dekkes på reise utenfor Norge

30 000 kr

1) Verdigjenstander (foto-, video- og datautstyr, annet elektronisk/optisk utstyr, mobiltelefon, klokker og smykker) erstattes samlet med 40 000 kroner per sikret

2) Andre enkeltgjenstander erstattes med maksimalt 40 000 kroner per stykk

Utgifter ved sykdom eller skade

Maks utbetaling per person

Utgifter til lege, sykehus o.l.

Ubegrenset

Hjemtransport

Ubegrenset

Tilkallelse av familie

Dekker besøk av 2 personer

Heltids ulykkesforsikring

Maks utbetaling per person

Skader som fører til varig medisinsk invaliditet

300 000 kr

Dødsfall som følge av ulykkeskade

300 000 kr

Behandlingsutgifter

15 000 kr

Forsinkelse

Maks utbetaling per person

Forsinket bagasje

10 000 kr

Innhenting av forhåndsbetalt reiserute:

Hvis transportmidlet ditt blir mer enn 1,5 time forsinket på grunn av værforhold, teknisk/mekanisk feil, trafikkuhell eller nødlanding, dekkes merutgifter til reise/opphold.

25 000 kr

Evakuering

Maks utbetaling

Evakuering iverksatt eller beordret av UD eller lokale myndigheter Ubegrenset

Avbestilling

Maks utbetaling

Avbestillingskostnader på grunn av skade på egen bolig

Ubegrenset

 Avbestillingskostnader på grunn av akutt sykdom, ulykke eller død som rammer

 • deg, din eneste medreisende eller deres nærmeste familie 1)
 • nøkkelperson som du er avhengig av for å kunne reise (barnevakt, avløser e.l.), eller for å kunne gjennomføre reisen (reiseleder, skipper e.l.)
 Ubegrenset

Forhåndsbetalte utgifter til reise, opphold og arrangementer på den avbestilte reisen

Ubegrenset

1)  Med nærmeste familie menes ektefelle, samboer, barn, stebarn, fosterbarn, svigerbarn, foreldre, steforeldre, fosterforeldre, svigerforeldre, søsken, svigerinner, svogere, besteforeldre, barnebarn, oldeforeldre og oldebarn.

Leiebil

Maks utbetaling

På reiser innen- og utenlands dekkes egenandelen ved tyveri eller skade

15 000 kr per skadetilfelle

Ansvar og rettshjelp

Maks utbetaling

Ansvar

15 mill. kr

Rettshjelp

100 000 kr

Videosamtale med Eyr Online lege

Er den ansatte på jobbreise utenfor Norge og opplever mindre alvorlige tilfeller av sykdom eller skade, får de rask tilgang til videosamtale med norsktalende lege via appen Eyr. Online lege er inkludert i forsikringen og gir ingen egenandel.

Eyr Online lege kan for eksempel hjelpe med råd eller veiledning for

 • egenbehandling ved soleksem 
 • stell av mindre sår
 • utslett og allergi
 • forkjølelse og influensa

Les mer om Eyr Online lege

Egenandel

Du betaler ingen egenandel ved skade.

Utvidelser og ekstra dekninger

Reiseforsikringen for yrkesreiser kan utvides med

 • Dekning for enkeltreiser som varer lenger enn 10 uker
 • Høyere dekning for medisinsk invaliditet eller dødsfall ved reiseulykke
 • Dekning av skader som skjer under utøvelse av luftsport

Ikke dekket av reiseforsikringen

 • Enkeltreiser som varer lengre enn 10 uker, dersom du ikke utvider forsikringen
 • Skader som skjer i eget hjem eller på arbeids- eller studiested, i barnehage eller lignende.
 • Reiser som har begynt før du har kjøpt reiseforsikringen
 • Ekspedisjoner i Arktis, Antarktis, Himalaya (opphold i over 4 500 meters høyde) eller Grønland (kryssing av grønlandsisen)
 • Reiser til krigsområder
 • Skader som skyldes luftsport eller boksing

Har du reiseforsikring i Gjensidige gjennom jobb?

Har du reiseforsikring i Gjensidige gjennom jobb, kan du registrere forsikringsnummeret for å få tilgang til forsikringen og se vilkår, reisekort og melde skade.

Slik registrerer du reiseforsikringen din hos oss

 1. Ha forsikringsnummeret klart. Når du har reiseforsikring gjennom jobben din, er det de som har forsikringsnummeret. Du finner det vanligvis på intranett, i personalhåndboken eller lignende. Det kan også stå oppført som polisenummer. Spør arbeidsgiveren din om du ikke finner det.
 2. Logg deg inn med BankID her
 3. Når du har logget deg inn, kan du velge om du skal legge til forsikringen via jobb eller via et familiemedlem.
 4. Legg inn forsikringsnummeret.
 5. Nå kan du finne reiseforsikringen i forsikringsoversikten din. Du kan nå se vilkår, laste ned reisekortet ditt eller melde skade på reiseforsikringen.

Hjelp ved skade

Ring vår døgnåpne alarmsentral på telefon +45 88 24 73 00 hvis du trenger umiddelbar hjelp. Ellers kan du enkelt og raskt melde saken på nett. Les mer om å melde skade