Forebygg sykefravær

Som arbeidsgiver vet du hvor verdifulle medarbeiderne dine er. Kanskje har du erfart hvor sårbar den daglige driften blir av langtidssykemeldinger eller høyt sykefravær.

Her har vi samlet noen råd og tips til hvordan du kan sikre et godt arbeidsmiljø, med friske og sunne ansatte.

Default

Årsaker til sykefravær og forebyggende tiltak

Forhold på jobben utgjør en tredjedel av alt sykefravær. For å skape et godt arbeidsmiljø med friske ansatte, er det viktig å legge til rette for gode fysiske og sosiale forhold. Det har mye å si for læring, utvikling og prestasjon.

Fysiske forhold

Muskel- og skjelettlidelser er den vanligste årsaken til sykefravær i Norge. Plagene skyldes ofte belastende eller ensformig arbeid, men psykososiale faktorer som høyt arbeidspress eller lav sosial støtte, kan også vise seg som kroppslige lidelser.

Har du ansatte som sitter lenge stille, er det viktig å ha mulighet til å variere arbeidsstillingen gjennom dagen – gjerne ved å kunne jobbe stående, eller ta noen gode pauser for å bevege seg. Gode stoler, og pulter som kan heves og senkes, er en god investering.

Her kan du få noen gode tips for å unngå smerter i nakke og skuldre på jobb.

Fysisk aktivitet – dobbel gevinst

For å forhindre belastningsskader på grunn av ensformig arbeid, kan det være lurt å tilrettelegge for fysisk aktivitet både i og utenfor arbeidstiden. I tillegg til bedre fysisk form, kan det også forsterke det sosiale miljøet og gi dobbel helsegevinst for medarbeiderne. Trening er dessuten også positivt for den mentale helsen.

Mental helse

Rundt halvparten av den norske befolkningen opplever psykiske plager i løpet av livet. I 2020 var psykiske plager årsak til hver femte sykemelding i Norge.

For de fleste av oss er jobb først og fremst sunt. Tilhørighet, ha noe å gå til hver dag, føle seg nyttig og være i aktivitet, er bra for helsen. Derfor bør målet være å komme tilbake på jobb – så lenge helsetilstanden og omstendighetene tillater det.

Noe av det viktigste du kan gjøre som arbeidsgiver, er å tilrettelegge for at den ansatte kan komme raskt tilbake i arbeid. Ofte legges grunnlaget for en positiv retur allerede i forkant av sykdomsforløpet:

Skap åpenhet og gi rom for fleksibilitet: Hvis medarbeiderne er vant til fleksibilitet og åpenhet på arbeidsplassen, vil de oftere tenke at det finnes muligheter som gjør at de kan komme raskere tilbake.

Vær inkluderende: Ansatte som opplever å bli sett og føler seg verdifulle, har ofte selv et større ønske om å komme tilbake så fort som mulig.

Oppfølging av sykemeldte

Det finnes mange nyttige verktøy du kan ta i bruk for å hjelpe og følge opp sykemeldte medarbeidere.

Vi hjelper deg med å hjelpe dine

Har dere forsikret bedriften hos oss, tilbyr vi ulike tjenester som kan være til god hjelp for både deg og den ansatte. Hvilke som er tilgjengelig for dere, avhenger blant annet av hvilke ordninger dere har hos oss.

Online lege

Å besøke fastlegen stjeler mange arbeidstimer hvert år. Med Online lege kan de ansatte ta legetimen over video der de er; hjemme, på jobb eller på reise.

Online lege er tilgjengelig for alle som har Enkelt Liv eller behandlingsforsikring i Gjensidige. Har dere reiseforsikring hos oss, gjelder tjenesten når du eller den ansatte er på reise utenfor Norge.

Les mer om Online lege.

Online mental helsehjelp

Hvis en medarbeider sliter med uro, stress, lav motivasjon eller andre mentale utfordringer, kan Online mental helsehjelp være til god hjelp. Tjenesten er digital, kostnadsfri, og stiller ingen krav til henvisning.

For å kunne ta i bruk Online mental helsehjelp, må bedriften ha behandlingsforsikring hos oss.

Les mer om Online mental helsehjelp. 

Tilbake på jobb

Når en ansatt har vært sykemeldt over tid, kan det være krevende å vite hvordan du skal hjelpe hen tilbake på best mulig måte. I samarbeid med Unicare, hjelper vi deg med oppfølging og tilrettelegging for den ansatte – til det beste for dere begge.

Vi tilbyr tjenesten til bedrifter som har 10 ansatte eller flere, og som har et av disse produktene hos oss:

  • personalforsikring
  • uførepensjon
  • over 2 % sparing på tjenestepensjon

Les mer om Tilbake på jobb.

Dette ser de ansatte etter i en god leder

Hver tredje nordmann i arbeid opplever at det er dårlig forhold mellom ledelse og ansatte.

Les mer om hvordan du kan bli en bedre leder.