Spedbarnsforsikringen dekker

Hvis du venter eller har født tvillinger, trillinger eller flere barn, gjelder forsikringen for alle barna. Erstatningssummene gis per barn.

Medisinsk invaliditet ved ulykke

Vi utbetaler en engangserstatning på inntil 500 000 kroner ved medisinsk invaliditet som følge av ulykke. Hensikten med dekningen er at erstatningen kan brukes til å dekke merutgifter barnet ditt får som følge av funksjonsnedsettelsen.

Medisinsk invaliditet defineres som en varig redusert funksjonsevne, uten at det nødvendigvis fører til redusert arbeidsevne eller arbeidsuførhet.
Utbetalingen er basert på den invaliditetsgraden barnet får.

Invaliditetsgraden fastsettes

  • på grunnlag av en invaliditetstabell fra Sosialdepartementet
  • uavhengig av ferdigheter, fritidsinteresser, yrke eller arbeidsevne

Behandlingsutgifter ved ulykke

Det offentlige dekker ofte behandlingsutgifter for barn, men er det utgifter som ikke blir dekket, kan vi hjelpe deg med dette.

Vår spedbarnsforsikring gir deg rett til refusjon på inntil 50 000 kroner av rimelige og nødvendige behandlingsutgifter de to første årene etter en ulykke.

Dødsfall

Vi utbetaler en engangserstatning på 0,5 G hvis barnet ditt dør som følge av en ulykkesskade. Dette kan dekke utgifter til begravelse og andre kostnader som oppstår i forbindelse med bortgangen. 

Folketrygdens grunnbeløp (G) justeres hvert år, og er per 1. mai 2022 på 111 477 kroner

Tjenester inkludert i forsikringen

Helsehjelp 24/7: Videokonsultasjon med psykolog og lege

Hele familien får fri bruk av videokonsultasjoner med psykolog og lege hos Dr. Dropin – uansett hvor dere er. Det er kort ventetid og døgnåpent 365 dager i året. I tillegg er det trygt og enkelt, og dere sparer både tid og penger. Har dere behov for konsultasjon på en av Dr.Dropin sine klinikker, får dere 100 kroner i rabatt. 

Dersom dere skulle ha behov for behandling på sykehus eller klinikk, gir Helsehjelp 24/7 dere også en god oversikt over beliggenhet og ventetid på både offentlige og private behandlingssteder. Les mer om Helsehjelp 24/7.

Spedbarns­forsikringen dekker ikke

  • skader som oppstår under fødselen
  • skader som oppstår som følge av sykdom

 

Bestill gratis spedbarnsforsikring

Barneforsikring

Hvis barnet ditt er over 3 måneder kan du kjøpe barneforsikring. Den dekker både ulykke og sykdom, og gjelder helt til barnet fyller 26 år. Les mer om barneforsikring

Sjekk pris og kjøp barneforsikring