Navigasjon, søk og logg inn

d0debb

Spedbarnsforsikring

  • Bestill forsikringen fra før barnet er født og frem til barnet er 3 måneder
  • Forsikringen er gratis og helt uforpliktende
  • Stopper automatisk når barnet blir 6 måneder

Bestill gratis spedbarnsforsikring

Her registrerer du din spedbarnsforsikring

Fyll ut skjema og send inn. Du vil få en kvittering på e-post.

Medisinsk invaliditet ved ulykke

Vi utbetaler en engangserstatning på inntil 500 000 kroner ved medisinsk invaliditet som følge av ulykke. Hensikten med dekningen er at erstatningen kan brukes til å dekke merutgifter barnet ditt får som følge av funksjonsnedsettelsen.

Medisinsk invaliditet defineres som en varig redusert funksjonsevne, uten at det nødvendigvis fører til redusert arbeidsevne eller arbeidsuførhet.
Utbetalingen er basert på den invaliditetsgraden barnet får.

Invaliditetsgraden fastsettes
• på grunnlag av en invaliditetstabell fra Sosialdepartementet
• uavhengig av ferdigheter, fritidsinteresser, yrke eller arbeidsevne

Bestill gratis spedbarnsforsikring

Chat med oss

Behandlingsutgifter ved ulykke

Det offentlige dekker ofte behandlingsutgifter for barn, men er det utgifter som ikke blir dekket, kan vi hjelpe deg med dette.

Vår barneforsikring gir deg rett til refusjon på inntil 50 000 kroner av rimelige og nødvendige behandlingsutgifter de to første årene etter en ulykke.

Bestill gratis spedbarnsforsikring

Dødsfall

Vi utbetaler en engangserstatning på 0,5 G hvis barnet ditt dør som følge av en ulykkesskade. Dette kan dekke utgifter til begravelse og andre kostnader som oppstår i forbindelse med bortgangen. (1 G =92 576 kr per 1 mai 2016)

Bestill gratis spedbarnsforsikring

Barne- og ungdomstelefonen

Barne- og ungdomstelefonen er en døgnåpen rådgivningstjeneste som voksne og barn kan ringe når helsestasjon og legekontor er stengt. Der får du svar på spørsmål om alt fra amming til pubertet.

Nummeret er 21 40 99 89 og tjenesten er åpen alle dager hele året. 

Les mer om Barne- og ungdomstelefonen

Bestill gratis spedbarnsforsikring

Spedbarns­forsikringen dekker ikke

  • skader som oppstår under fødselen
  • skader som oppstår som følge av sykdom

Barneforsikring

Hvis barnet ditt er over 3 måneder kan du kjøpe barneforsikring. Den dekker både ulykke og sykdom, og gjelder helt til barnet fyller 26 år.