ATV-forsikring

Med ATV-forsikring hos oss kan du få veihjelp, og du får mulighet for dekning ved

 • tyveri eller forsøk på tyveri
 • kollisjon, utforkjøring eller velting
 • brann eller eksplosjon

Sjekk pris og kjøp ATV-forsikring

Default

Sammenligning

Vi tilbyr tre ulike ATV-forsikringer. Her kan du sammenligne disse, ved å se hva de dekker.

  Kasko Delkasko Ansvar
  En god ATV-forsikring for de fleste Dekker enkelte skader på egen ATV Dekker ingen skader på egen ATV
Ansvar      
Ulykke      
Rettshjelp      
Brann      
Tyveri      
Ekstrautstyr      
Personlige eiendeler      
Veihjelp      
Kollisjon      
Utforkjøring      
Velting      

Ansvar

Ansvar dekker ingen skader på egen ATV og er derfor vår billigste ATV- forsikring. Forsikringen inneholder:

Den lovpålagte ansvarsforsikringen

 • Ubegrenset beløp for personskader for alle som er involvert i en ulykke
 • Dekning for skader på andres bygninger/eiendeler med inntil 100 000 000 kroner

Egenandel: Ingen

Fører- og passasjerulykke

Fører og passasjerer dekkes ved ulykke med inntil 200 000 kroner ved medisinsk invaliditet, og inntil 100 000 kroner ved død.

Egenandel: Ingen

Rettshjelp

Du kan få dekket utgifter til rettshjelp med inntil 100 000 kroner.
Egenandel: 4 000 kroner + 20 % av omkostningene.

Istedenfor dekning av utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner, kan du velge å løse tvisten ved å benytte mekling. Vi dekker alle kostnader forbundet med mekling hos Mekle. Meklerne er upartisk og uavhengig av partene og har kompetanse innen rettsområdet. Når mekling benyttes betaler du ingen egenandel. For å benytte deg av mekling må du fylle inn en skademelding for rettshjelp og huke av for at du ønsker mekling.

Om du velger å avslutte meklingen, eller dersom tvisten ikke løses gjennom mekling, vil den ordinære rettshjelpdekningen gjelde som normalt.

Delkasko

Delkasko er et rimeligere alternativ til en full kaskoforsikring. Den inneholder dekningene i forsikringen Ansvar, samt at den dekker skade på egen ATV ved

 • brann, lynnedslag eller eksplosjon
 • tyveri eller forsøk på tyveri

Egenandel: 4 000 kroner

Veihjelp

Med Delkasko og Kasko dekkes veihjelp når ATVen blir utsatt for skade, tyveri eller tekniske problemer og når fører og/eller passasjer blir syk, skadet eller dør.

Veihjelp kan gi deg:

 • Berging og tauing
 • Hjemtransport
 • Hotellopphold i stedet for hjemreise
 • Transport av reservedeler

Egenandel: 500 kroner

Personlige eiendeler og ekstrautstyr

Med Delkasko og Kasko dekkes i tillegg

 • personlige eiendeler med 5 000 kroner
 • ekstrautstyr med 10 000 kroner (summen kan økes mot et tillegg i prisen)

Tilhenger

Henger til ATV kan medforsikres mot et tillegg i prisen.

Kasko

Kasko er vår mest komplette ATV-forsikring. Den inneholder alle dekningene i forsikringene Ansvar og Delkasko, samt at den dekker skade på egen ATV ved

 • kollisjon, utforkjøring eller velting
 • annen ytre påvirkning

Egenandel: 4 000 kroner


Tilhenger

Henger til ATV kan medforsikres mot et tillegg i prisen.

Slik får du billigere forsikring

Rabatter som organisasjonsmedlem eller Mer-kunde

Som organisasjonsmedlem får du gode rabatter på en rekke forsikringer. Du kan også få inntil 18 % rabatt på forsikringene dine om du er Mer-kunde med flere forsikringer hos oss. 

Sikkerhetstiltak – inntil 30 %

Hvis alle førere er minst 23 år får du 30 % rabatt.

Vilkår

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Fullstendige vilkår

Fullstendige vilkår er personlige og baserer seg på informasjon du oppgir i forkant av et kjøp.

Alminnelige vilkår

Alminnelige vilkår er like for alle og er ikke basert på informasjon du har oppgitt. De er ikke en del av forsikringsavtalen din.