ATV-forsikring

Med ATV-forsikring hos oss kan du få veihjelp, og du får mulighet for dekning ved

 • tyveri eller forsøk på tyveri
 • kollisjon, utforkjøring eller velting
 • brann eller eksplosjon

Sjekk pris og kjøp ATV-forsikring

Default

Sammenligning

Vi tilbyr tre ulike ATV-forsikringer. Her kan du sammenligne disse, ved å se hva de dekker.

  Kasko Delkasko Ansvar
  En god ATV-forsikring for de fleste Dekker enkelte skader på egen ATV Dekker ingen skader på egen ATV
Ansvar      
Ulykke      
Rettshjelp      
Brann      
Tyveri      
Ekstrautstyr      
Personlige eiendeler      
Veihjelp      
Kollisjon      
Utforkjøring      
Velting      

Fullstendige vilkår

Tabellen ovenfor viser en forenklet sammenligning av forsikringene. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder:

Ansvar

Ansvar dekker ingen skader på egen ATV og er derfor vår billigste ATV- forsikring. Forsikringen inneholder:

Den lovpålagte ansvarsforsikringen

 • Ubegrenset beløp for personskader for alle som er involvert i en ulykke
 • Dekning for skader på andres bygninger/eiendeler med inntil 100 000 000 kroner

Egenandel: Ingen

Fører- og passasjerulykke

Fører og passasjerer dekkes ved ulykke med inntil 200 000 kroner ved medisinsk invaliditet, og inntil 100 000 kroner ved død.

Egenandel: Ingen

Rettshjelp

Du kan få dekket utgifter til rettshjelp med inntil 100 000 kroner.
Egenandel: 4 000 kroner + 20 % av omkostningene.

Istedenfor dekning av utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner, kan du velge å løse tvisten ved å benytte mekling. Vi dekker alle kostnader forbundet med mekling hos Mekle. Meklerne er upartisk og uavhengig av partene og har kompetanse innen rettsområdet. Når mekling benyttes betaler du ingen egenandel. For å benytte deg av mekling må du fylle inn en skademelding for rettshjelp og huke av for at du ønsker mekling.

Om du velger å avslutte meklingen, eller dersom tvisten ikke løses gjennom mekling, vil den ordinære rettshjelpdekningen gjelde som normalt.

Delkasko

Delkasko er et rimeligere alternativ til en full kaskoforsikring. Den inneholder dekningene i forsikringen Ansvar, samt at den dekker skade på egen ATV ved

 • brann, lynnedslag eller eksplosjon
 • tyveri eller forsøk på tyveri

Egenandel: 4 000 kroner

Veihjelp

Med Delkasko og Kasko dekkes veihjelp når ATVen blir utsatt for skade, tyveri eller tekniske problemer og når fører og/eller passasjer blir syk, skadet eller dør.

Veihjelp kan gi deg:

 • Berging og tauing
 • Hjemtransport
 • Hotellopphold i stedet for hjemreise
 • Transport av reservedeler

Egenandel: 500 kroner

Personlige eiendeler og ekstrautstyr

Med Delkasko og Kasko dekkes i tillegg

 • personlige eiendeler med 5 000 kroner
 • ekstrautstyr med 10 000 kroner (summen kan økes mot et tillegg i prisen)

Tilhenger

Henger til ATV kan medforsikres mot et tillegg i prisen.

Kasko

Kasko er vår mest komplette ATV-forsikring. Den inneholder alle dekningene i forsikringene Ansvar og Delkasko, samt at den dekker skade på egen ATV ved

 • kollisjon, utforkjøring eller velting
 • annen ytre påvirkning

Egenandel: 4 000 kroner


Tilhenger

Henger til ATV kan medforsikres mot et tillegg i prisen.

Slik får du billigere forsikring

Rabatter som organisasjonsmedlem eller Mer-kunde

Som organisasjonsmedlem får du gode rabatter på en rekke forsikringer. Du kan også få inntil 18 % rabatt på forsikringene dine om du er Mer-kunde med flere forsikringer hos oss. 

Sikkerhetstiltak – inntil 30 %

Hvis alle førere er minst 23 år får du 30 % rabatt.

Gebyr til staten for uforsikrede kjøretøy

Fra 1. mars 2018 innførte staten et daglig gebyr for å redusere antall kjøretøy uten forsikring. Har du en ATV som ikke er forsikret? Kjøp ATV-forsikring og unngå unødvendige gebyrer.

Beregn pris og kjøp ATV-forsikring

Usikker på om ATV-forsikringen din er gyldig? Logg inn og sjekk at du har forsikring

Les mer om bakgrunnen og hvordan du unngår gebyret på tff.no.

Viktig informasjon til deg som skal kjøpe eller selge ATV

Når du kjøper eller selger en ATV privat, vil ATV-forsikringen til selger avsluttes automatisk den dagen salgsmeldingen(melding om eierskifte) blir registrert hos Statens Vegvesen. Det betyr at det ikke lenger er mulig å avtale en annen dato for når forsikringen skal sies opp, og at du som kjøper må tegne ny ATV-forsikring samme dag som eierskiftet skjer – slik at du unngår det nyinnførte dagsgebyret for uforsikrede kjøretøy. Dette er en ny bransjenorm som gjelder alle forsikringsselskaper.

Trafikkforsikringsavgift til staten

Trafikkforsikringsavgift til staten skal erstatte årsavgiften for kjøretøy. Det er forsikringsselskapene som skal kreve inn den nye avgiften, sammen med betalingen for forsikring. Dette vil gjelde fra og med forsikringer som løper inn i 2018. Les mer om trafikkforsikringsavgift til staten