Tekna Uføre­forsikring Pluss

Hvis du blir arbeidsufør og mister en viktig del av inntekten din, kan det bli vanskelig å få dekket de løpende utgiftene.

Tekna Uføre­forsikring Pluss hjelper deg økonomisk om du skulle bli arbeidsufør. Forsikringen er spesielt viktig å ha jo yngre du er og jo mer gjeld du har.

Forsikringen består av to deler

Månedlige utbetalinger hvis du blir minst 50 % arbeidsufør og får innvilget arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. Normalt skjer dette etter 12 måneders sykefravær. Resten av forsikringssummen blir utbetalt når du eventuelt blir erklært varig ufør.

Størrelsen på de månedlige utbetalingene er 1 % av forsikringssummen dersom du er 100 % arbeidsufør. Ved lavere uføregrad blir forskuddene forholdsmessig redusert.


Engangsutbetaling når du har vært minst 50 % arbeidsufør i sammenhengende 2 år og uførheten er varig. Engangsbeløpet tilsvarer forsikringssummen fratrukket eventuelt tidligere utbetalte forskudd.

Du betaler ikke skatt på utbetalingene.

Du kan ikke kjøpe Tekna Uføreforsikring Pluss hvis du har inntekt under 200 000 kroner eller er arbeidsledig, permittert, hjemmeværende eller pensjonist.

Forsikringen må kjøpes før fylte 55 år, og varer til du er 60 år.

Relatert innhold

Forsikringen består av to deler

Månedlige utbetalinger hvis du blir minst 50 % arbeidsufør og får innvilget arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. Normalt skjer dette etter 12 måneders sykefravær. Resten av forsikringssummen blir utbetalt når du eventuelt blir erklært varig ufør.

Størrelsen på de månedlige utbetalingene er 1 % av forsikringssummen dersom du er 100 % arbeidsufør. Ved lavere uføregrad blir forskuddene forholdsmessig redusert.


Engangsutbetaling når du har vært minst 50 % arbeidsufør i sammenhengende 2 år og uførheten er varig. Engangsbeløpet tilsvarer forsikringssummen fratrukket eventuelt tidligere utbetalte forskudd.

Du betaler ikke skatt på utbetalingene.

Du kan ikke kjøpe Tekna Uføreforsikring Pluss hvis du har inntekt under 200 000 kroner eller er arbeidsledig, permittert, hjemmeværende eller pensjonist.

Forsikringen må kjøpes før fylte 55 år, og varer til du er 60 år.

{ "appId": "teknaUfore", "title": "Sjekk pris og kjøp", "ingress": "<p><p>Med Tekna Uføreforsikring Pluss får du en engangsutbetaling det året du blir ufør. Forsikringen gjelder frem til det året du fyller 60.</p></p>", "datepicker": { "startDateOffsetYears": 35, "minAge": 18, "maxAge": 54, "buyer": { "label": "Din fødselsdato" }, "coInsured": { "label": "Fødselsdato for ektefelle/samboer" }, "errorMessage": "Denne forsikringen kan kun tegnes av personer mellom 18 og 54 år." }, "coverage": { "label": "Velg engangsutbetaling", "options": [ { "labelBold": "33G", "label": "(3 344 583 kr)", "textRight": "" }, { "labelBold": "22G", "label": "(2 229 722 kr)", "textRight": "" }, { "labelBold": "11G", "label": "(1 114 861 kr)", "textRight": "" } ], "defaultCoverageIndex": 1 }, "addCoInsured": "Legg til uføreforsikring for ektefelle eller samboer", "removeCoInsured": "Fjern ektefelle eller samboer", "buttonNext": "Gå videre", "priceMatrix": [ { "age": { "min": 18, "max": 18 }, "price": { "buyer": { "11G": 333, "22G": 666, "33G": 999 }, "coInsured": { "11G": 440, "22G": 880, "33G": 1320 } } }, { "age": { "min": 19, "max": 19 }, "price": { "buyer": { "11G": 333, "22G": 666, "33G": 999 }, "coInsured": { "11G": 440, "22G": 880, "33G": 1320 } } }, { "age": { "min": 20, "max": 20 }, "price": { "buyer": { "11G": 333, "22G": 666, "33G": 999 }, "coInsured": { "11G": 440, "22G": 880, "33G": 1320 } } }, { "age": { "min": 21, "max": 21 }, "price": { "buyer": { "11G": 356, "22G": 712, "33G": 1068 }, "coInsured": { "11G": 471, "22G": 942, "33G": 1413 } } }, { "age": { "min": 22, "max": 22 }, "price": { "buyer": { "11G": 383, "22G": 766, "33G": 1149 }, "coInsured": { "11G": 508, "22G": 1016, "33G": 1524 } } }, { "age": { "min": 23, "max": 23 }, "price": { "buyer": { "11G": 412, "22G": 824, "33G": 1236 }, "coInsured": { "11G": 547, "22G": 1094, "33G": 1641 } } }, { "age": { "min": 24, "max": 24 }, "price": { "buyer": { "11G": 444, "22G": 888, "33G": 1332 }, "coInsured": { "11G": 592, "22G": 1184, "33G": 1776 } } }, { "age": { "min": 25, "max": 25 }, "price": { "buyer": { "11G": 481, "22G": 962, "33G": 1443 }, "coInsured": { "11G": 641, "22G": 1282, "33G": 1923 } } }, { "age": { "min": 26, "max": 26 }, "price": { "buyer": { "11G": 521, "22G": 1042, "33G": 1563 }, "coInsured": { "11G": 695, "22G": 1390, "33G": 2085 } } }, { "age": { "min": 27, "max": 27 }, "price": { "buyer": { "11G": 565, "22G": 1130, "33G": 1695 }, "coInsured": { "11G": 756, "22G": 1512, "33G": 2268 } } }, { "age": { "min": 28, "max": 28 }, "price": { "buyer": { "11G": 615, "22G": 1230, "33G": 1845 }, "coInsured": { "11G": 823, "22G": 1646, "33G": 2469 } } }, { "age": { "min": 29, "max": 29 }, "price": { "buyer": { "11G": 671, "22G": 1342, "33G": 2013 }, "coInsured": { "11G": 898, "22G": 1796, "33G": 2694 } } }, { "age": { "min": 30, "max": 30 }, "price": { "buyer": { "11G": 731, "22G": 1462, "33G": 2193 }, "coInsured": { "11G": 980, "22G": 1960, "33G": 2940 } } }, { "age": { "min": 31, "max": 31 }, "price": { "buyer": { "11G": 792, "22G": 1584, "33G": 2376 }, "coInsured": { "11G": 1074, "22G": 2148, "33G": 3222 } } }, { "age": { "min": 32, "max": 32 }, "price": { "buyer": { "11G": 858, "22G": 1716, "33G": 2574 }, "coInsured": { "11G": 1178, "22G": 2356, "33G": 3534 } } }, { "age": { "min": 33, "max": 33 }, "price": { "buyer": { "11G": 923, "22G": 1846, "33G": 2769 }, "coInsured": { "11G": 1292, "22G": 2584, "33G": 3876 } } }, { "age": { "min": 34, "max": 34 }, "price": { "buyer": { "11G": 1004, "22G": 2008, "33G": 3012 }, "coInsured": { "11G": 1419, "22G": 2838, "33G": 4257 } } }, { "age": { "min": 35, "max": 35 }, "price": { "buyer": { "11G": 1083, "22G": 2166, "33G": 3249 }, "coInsured": { "11G": 1561, "22G": 3122, "33G": 4683 } } }, { "age": { "min": 36, "max": 36 }, "price": { "buyer": { "11G": 1180, "22G": 2360, "33G": 3540 }, "coInsured": { "11G": 1719, "22G": 3438, "33G": 5157 } } }, { "age": { "min": 37, "max": 37 }, "price": { "buyer": { "11G": 1298, "22G": 2596, "33G": 3894 }, "coInsured": { "11G": 1893, "22G": 3786, "33G": 5679 } } }, { "age": { "min": 38, "max": 38 }, "price": { "buyer": { "11G": 1431, "22G": 2862, "33G": 4293 }, "coInsured": { "11G": 2089, "22G": 4178, "33G": 6267 } } }, { "age": { "min": 39, "max": 39 }, "price": { "buyer": { "11G": 1579, "22G": 3158, "33G": 4737 }, "coInsured": { "11G": 2304, "22G": 4608, "33G": 6912 } } }, { "age": { "min": 40, "max": 40 }, "price": { "buyer": { "11G": 1742, "22G": 3484, "33G": 5226 }, "coInsured": { "11G": 2544, "22G": 5088, "33G": 7632 } } }, { "age": { "min": 41, "max": 41 }, "price": { "buyer": { "11G": 1923, "22G": 3846, "33G": 5769 }, "coInsured": { "11G": 2812, "22G": 5624, "33G": 8436 } } }, { "age": { "min": 42, "max": 42 }, "price": { "buyer": { "11G": 2125, "22G": 4250, "33G": 6375 }, "coInsured": { "11G": 3109, "22G": 6218, "33G": 9327 } } }, { "age": { "min": 43, "max": 43 }, "price": { "buyer": { "11G": 2351, "22G": 4702, "33G": 7053 }, "coInsured": { "11G": 3438, "22G": 6876, "33G": 10314 } } }, { "age": { "min": 44, "max": 44 }, "price": { "buyer": { "11G": 2601, "22G": 5202, "33G": 7803 }, "coInsured": { "11G": 3807, "22G": 7614, "33G": 11421 } } }, { "age": { "min": 45, "max": 45 }, "price": { "buyer": { "11G": 2879, "22G": 5758, "33G": 8637 }, "coInsured": { "11G": 4215, "22G": 8430, "33G": 12645 } } }, { "age": { "min": 46, "max": 46 }, "price": { "buyer": { "11G": 3172, "22G": 6344, "33G": 9516 }, "coInsured": { "11G": 4668, "22G": 9336, "33G": 14004 } } }, { "age": { "min": 47, "max": 47 }, "price": { "buyer": { "11G": 3514, "22G": 7028, "33G": 10542 }, "coInsured": { "11G": 5174, "22G": 10348, "33G": 15522 } } }, { "age": { "min": 48, "max": 48 }, "price": { "buyer": { "11G": 3893, "22G": 7786, "33G": 11679 }, "coInsured": { "11G": 5735, "22G": 11470, "33G": 17205 } } }, { "age": { "min": 49, "max": 49 }, "price": { "buyer": { "11G": 4316, "22G": 8632, "33G": 12948 }, "coInsured": { "11G": 6359, "22G": 12718, "33G": 19077 } } }, { "age": { "min": 50, "max": 50 }, "price": { "buyer": { "11G": 4763, "22G": 9526, "33G": 14289 }, "coInsured": { "11G": 7052, "22G": 14104, "33G": 21156 } } }, { "age": { "min": 51, "max": 51 }, "price": { "buyer": { "11G": 5090, "22G": 10180, "33G": 15270 }, "coInsured": { "11G": 7539, "22G": 15078, "33G": 22617 } } }, { "age": { "min": 52, "max": 52 }, "price": { "buyer": { "11G": 5380, "22G": 10760, "33G": 16140 }, "coInsured": { "11G": 8049, "22G": 16098, "33G": 24147 } } }, { "age": { "min": 53, "max": 53 }, "price": { "buyer": { "11G": 5735, "22G": 11470, "33G": 17205 }, "coInsured": { "11G": 8582, "22G": 17164, "33G": 25746 } } }, { "age": { "min": 54, "max": 54 }, "price": { "buyer": { "11G": 6105, "22G": 12210, "33G": 18315 }, "coInsured": { "11G": 9137, "22G": 18274, "33G": 27411 } } }, { "age": { "min": 55, "max": 55 }, "price": { "buyer": { "11G": 6489, "22G": 12978, "33G": 19467 }, "coInsured": { "11G": 9711, "22G": 19422, "33G": 29133 } } }, { "age": { "min": 56, "max": 56 }, "price": { "buyer": { "11G": 6883, "22G": 13766, "33G": 20649 }, "coInsured": { "11G": 10304, "22G": 20608, "33G": 30912 } } }, { "age": { "min": 57, "max": 57 }, "price": { "buyer": { "11G": 7287, "22G": 14574, "33G": 21861 }, "coInsured": { "11G": 10909, "22G": 21818, "33G": 32727 } } }, { "age": { "min": 58, "max": 58 }, "price": { "buyer": { "11G": 7696, "22G": 15392, "33G": 23088 }, "coInsured": { "11G": 11524, "22G": 23048, "33G": 34572 } } }, { "age": { "min": 59, "max": 59 }, "price": { "buyer": { "11G": 8109, "22G": 16218, "33G": 24327 }, "coInsured": { "11G": 12144, "22G": 24288, "33G": 36432 } } }, { "age": { "min": 60, "max": 60 }, "price": { "buyer": { "11G": 8521, "22G": 17042, "33G": 25563 }, "coInsured": { "11G": 12760, "22G": 25520, "33G": 38280 } } } ], "insuranceChart": { "grunnBelop": 101351, "11G": [ 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 10.6, 10.2, 9.8, 9.4, 9, 8.6, 8.2, 7.8, 7.4, 7 ], "22G": [ 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 21.2, 20.4, 19.6, 18.8, 18, 17.2, 16.4, 15.6, 14.8, 14 ], "33G": [ 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 31.8, 30.6, 29.4, 28.2, 27, 25.8, 24.6, 23.4, 22.2, 21 ], "legend": "Med alderen synker det økonomiske behovet. Derfor trapper vi ned utbetalingen fra du fyller 51 år.", "helpText": "G (grunnbeløp i folketrygden) er pr. 1. januar 2021: 101 351 kroner." }, "vilkaar": { "url": "/_attachment/205508/", "text": "Last ned vilkårene (pdf)" }, "disclaimerText": "Du har 14 dages ubetinget angrerett.<br>Gå videre for å kjøpe denne forsikringen.", "form": { "title": "Kjøp Tekna Uføreforsikring Pluss", "submitButton": "Bekreft kjøp", "pageLink": "form", "mappingLabels": { "coverage": "Valgt engangsutbetaling", "priceYearly": "Årspris", "priceMonthly": "Månedspris", "totalPris": "Totalpris", "buyer": "Din fødselsdato", "coInsured": "Fødselsdato for ektefelle/samboer", "coInsuredName": "Navn på ektefelle/samboer", "notChosenMessage": "Ikke valgt" }, "options": { "hiddenHelp": true } }, "receipt": { "title": "Takk for din bestilling!" }, "analytics": { "appFull": "kalkulator_ufore_tekna", "appShort": "tekna", "appPath": "uforeforsikring" } }