Tekna Uføre­forsikring Pluss

Hvis du blir arbeids­ufør og mister inntekten din, kan det bli vanskelig å få dekket de løpende utgiftene.

Med Tekna Uføre­forsikring Pluss får du månedlig utbetaling ved arbeids­uførhet, inntil 1 % av valgt forsikrings­sum, og engangs­utbetaling av resterende forsikrings­sum ved varig uførhet.

Forsikringen består av to deler

Månedlige forskudd dersom forsikrede har vært minst 50 % arbeidsufør sammen-hengende i 12 måneder. Månedsbeløpet utgjør 1 % av forsikringssummen dersom uføregraden er 100 %. Ved lavere uføre-grad reduseres utbetalingene tilsvarende (for eksempel 0,5 % ved 50 % uførhet).

Engangsutbetaling ved minst 50 % uførhet sammenhengende i 24 måneder. Uførheten må være vurdert som varig. Engangsbeløpet tilsvarer forsikrings-summen fratrukket eventuelt tidligere utbetalte forskudd.

Du kan ikke kjøpe uførepensjon hvis du har inntekt under 200 000 kroner eller er arbeidsledig, permittert, hjemmeværende eller pensjonist.

Forsikringen må kjøpes før fylte 55 år, men varer til du er 60 år.

Relatert innhold

Forsikringen består av to deler

Månedlige forskudd dersom forsikrede har vært minst 50 % arbeidsufør sammen-hengende i 12 måneder. Månedsbeløpet utgjør 1 % av forsikringssummen dersom uføregraden er 100 %. Ved lavere uføre-grad reduseres utbetalingene tilsvarende (for eksempel 0,5 % ved 50 % uførhet).

Engangsutbetaling ved minst 50 % uførhet sammenhengende i 24 måneder. Uførheten må være vurdert som varig. Engangsbeløpet tilsvarer forsikrings-summen fratrukket eventuelt tidligere utbetalte forskudd.

Du kan ikke kjøpe uførepensjon hvis du har inntekt under 200 000 kroner eller er arbeidsledig, permittert, hjemmeværende eller pensjonist.

Forsikringen må kjøpes før fylte 55 år, men varer til du er 60 år.

{ "appId": "teknaUfore", "title": "Sjekk pris og kjøp", "ingress": "<p><p>Med Tekna Uføreforsikring Pluss får du en engangsutbetaling det året du blir ufør. Forsikringen gjelder frem til det året du fyller 60.</p></p>", "datepicker": { "startDateOffsetYears": 35, "minAge": 18, "maxAge": 54, "buyer": { "label": "Din fødselsdato" }, "coInsured": { "label": "Fødselsdato for ektefelle/samboer" }, "errorMessage": "Denne forsikringen kan kun tegnes av personer mellom 18 og 54 år." }, "coverage": { "label": "Velg engangsutbetaling", "options": [ { "labelBold": "33G", "label": "(3 295 314 kr)", "textRight": "" }, { "labelBold": "22G", "label": "(2 196 876 kr)", "textRight": "" }, { "labelBold": "11G", "label": "(1 098 438 kr)", "textRight": "" } ], "defaultCoverageIndex": 1 }, "addCoInsured": "Legg til uføreforsikring for ektefelle eller samboer", "removeCoInsured": "Fjern ektefelle eller samboer", "buttonNext": "Gå videre", "priceMatrix": [ { "age": { "min": 18, "max": 18 }, "price": { "buyer": { "11G": 298, "22G": 596, "33G": 894 }, "coInsured": { "11G": 361, "22G": 722, "33G": 1083 } } }, { "age": { "min": 19, "max": 19 }, "price": { "buyer": { "11G": 298, "22G": 596, "33G": 894 }, "coInsured": { "11G": 361, "22G": 722, "33G": 1083 } } }, { "age": { "min": 20, "max": 20 }, "price": { "buyer": { "11G": 298, "22G": 596, "33G": 894 }, "coInsured": { "11G": 361, "22G": 722, "33G": 1083 } } }, { "age": { "min": 21, "max": 21 }, "price": { "buyer": { "11G": 319, "22G": 638, "33G": 957 }, "coInsured": { "11G": 387, "22G": 774, "33G": 1161 } } }, { "age": { "min": 22, "max": 22 }, "price": { "buyer": { "11G": 343, "22G": 686, "33G": 1029 }, "coInsured": { "11G": 417, "22G": 834, "33G": 1251 } } }, { "age": { "min": 23, "max": 23 }, "price": { "buyer": { "11G": 369, "22G": 738, "33G": 1107 }, "coInsured": { "11G": 449, "22G": 898, "33G": 1347 } } }, { "age": { "min": 24, "max": 24 }, "price": { "buyer": { "11G": 398, "22G": 796, "33G": 1194 }, "coInsured": { "11G": 486, "22G": 972, "33G": 1458 } } }, { "age": { "min": 25, "max": 25 }, "price": { "buyer": { "11G": 431, "22G": 862, "33G": 1293 }, "coInsured": { "11G": 526, "22G": 1052, "33G": 1578 } } }, { "age": { "min": 26, "max": 26 }, "price": { "buyer": { "11G": 467, "22G": 934, "33G": 1401 }, "coInsured": { "11G": 571, "22G": 1142, "33G": 1713 } } }, { "age": { "min": 27, "max": 27 }, "price": { "buyer": { "11G": 506, "22G": 1012, "33G": 1518 }, "coInsured": { "11G": 621, "22G": 1242, "33G": 1863 } } }, { "age": { "min": 28, "max": 28 }, "price": { "buyer": { "11G": 551, "22G": 1102, "33G": 1653 }, "coInsured": { "11G": 676, "22G": 1352, "33G": 2028 } } }, { "age": { "min": 29, "max": 29 }, "price": { "buyer": { "11G": 601, "22G": 1202, "33G": 1803 }, "coInsured": { "11G": 737, "22G": 1474, "33G": 2211 } } }, { "age": { "min": 30, "max": 30 }, "price": { "buyer": { "11G": 655, "22G": 1310, "33G": 1965 }, "coInsured": { "11G": 805, "22G": 1610, "33G": 2415 } } }, { "age": { "min": 31, "max": 31 }, "price": { "buyer": { "11G": 716, "22G": 1432, "33G": 2148 }, "coInsured": { "11G": 882, "22G": 1764, "33G": 2646 } } }, { "age": { "min": 32, "max": 32 }, "price": { "buyer": { "11G": 783, "22G": 1566, "33G": 2349 }, "coInsured": { "11G": 967, "22G": 1934, "33G": 2901 } } }, { "age": { "min": 33, "max": 33 }, "price": { "buyer": { "11G": 858, "22G": 1716, "33G": 2574 }, "coInsured": { "11G": 1061, "22G": 2122, "33G": 3183 } } }, { "age": { "min": 34, "max": 34 }, "price": { "buyer": { "11G": 942, "22G": 1884, "33G": 2826 }, "coInsured": { "11G": 1165, "22G": 2330, "33G": 3495 } } }, { "age": { "min": 35, "max": 35 }, "price": { "buyer": { "11G": 1036, "22G": 2072, "33G": 3108 }, "coInsured": { "11G": 1282, "22G": 2564, "33G": 3846 } } }, { "age": { "min": 36, "max": 36 }, "price": { "buyer": { "11G": 1140, "22G": 2280, "33G": 3420 }, "coInsured": { "11G": 1411, "22G": 2822, "33G": 4233 } } }, { "age": { "min": 37, "max": 37 }, "price": { "buyer": { "11G": 1254, "22G": 2508, "33G": 3762 }, "coInsured": { "11G": 1554, "22G": 3108, "33G": 4662 } } }, { "age": { "min": 38, "max": 38 }, "price": { "buyer": { "11G": 1382, "22G": 2764, "33G": 4146 }, "coInsured": { "11G": 1715, "22G": 3430, "33G": 5145 } } }, { "age": { "min": 39, "max": 39 }, "price": { "buyer": { "11G": 1525, "22G": 3050, "33G": 4575 }, "coInsured": { "11G": 1892, "22G": 3784, "33G": 5676 } } }, { "age": { "min": 40, "max": 40 }, "price": { "buyer": { "11G": 1683, "22G": 3366, "33G": 5049 }, "coInsured": { "11G": 2089, "22G": 4178, "33G": 6267 } } }, { "age": { "min": 41, "max": 41 }, "price": { "buyer": { "11G": 1858, "22G": 3716, "33G": 5574 }, "coInsured": { "11G": 2309, "22G": 4618, "33G": 6927 } } }, { "age": { "min": 42, "max": 42 }, "price": { "buyer": { "11G": 2053, "22G": 4106, "33G": 6159 }, "coInsured": { "11G": 2553, "22G": 5106, "33G": 7659 } } }, { "age": { "min": 43, "max": 43 }, "price": { "buyer": { "11G": 2271, "22G": 4542, "33G": 6813 }, "coInsured": { "11G": 2823, "22G": 5646, "33G": 8469 } } }, { "age": { "min": 44, "max": 44 }, "price": { "buyer": { "11G": 2512, "22G": 5024, "33G": 7536 }, "coInsured": { "11G": 3126, "22G": 6252, "33G": 9378 } } }, { "age": { "min": 45, "max": 45 }, "price": { "buyer": { "11G": 2781, "22G": 5562, "33G": 8343 }, "coInsured": { "11G": 3461, "22G": 6922, "33G": 10383 } } }, { "age": { "min": 46, "max": 46 }, "price": { "buyer": { "11G": 3079, "22G": 6158, "33G": 9237 }, "coInsured": { "11G": 3833, "22G": 7666, "33G": 11499 } } }, { "age": { "min": 47, "max": 47 }, "price": { "buyer": { "11G": 3411, "22G": 6822, "33G": 10233 }, "coInsured": { "11G": 4248, "22G": 8496, "33G": 12744 } } }, { "age": { "min": 48, "max": 48 }, "price": { "buyer": { "11G": 3779, "22G": 7558, "33G": 11337 }, "coInsured": { "11G": 4709, "22G": 9418, "33G": 14127 } } }, { "age": { "min": 49, "max": 49 }, "price": { "buyer": { "11G": 4190, "22G": 8380, "33G": 12570 }, "coInsured": { "11G": 5221, "22G": 10442, "33G": 15663 } } }, { "age": { "min": 50, "max": 50 }, "price": { "buyer": { "11G": 4646, "22G": 9292, "33G": 13938 }, "coInsured": { "11G": 5790, "22G": 11580, "33G": 17370 } } }, { "age": { "min": 51, "max": 51 }, "price": { "buyer": { "11G": 4965, "22G": 9930, "33G": 14895 }, "coInsured": { "11G": 6190, "22G": 12380, "33G": 18570 } } }, { "age": { "min": 52, "max": 52 }, "price": { "buyer": { "11G": 5301, "22G": 10602, "33G": 15903 }, "coInsured": { "11G": 6609, "22G": 13218, "33G": 19827 } } }, { "age": { "min": 53, "max": 53 }, "price": { "buyer": { "11G": 5651, "22G": 11302, "33G": 16953 }, "coInsured": { "11G": 7046, "22G": 14092, "33G": 21138 } } }, { "age": { "min": 54, "max": 54 }, "price": { "buyer": { "11G": 6015, "22G": 12030, "33G": 18045 }, "coInsured": { "11G": 7502, "22G": 15004, "33G": 22506 } } }, { "age": { "min": 55, "max": 55 }, "price": { "buyer": { "11G": 6393, "22G": 12786, "33G": 19179 }, "coInsured": { "11G": 7973, "22G": 15946, "33G": 23919 } } }, { "age": { "min": 56, "max": 56 }, "price": { "buyer": { "11G": 6782, "22G": 13564, "33G": 20346 }, "coInsured": { "11G": 8460, "22G": 16920, "33G": 25380 } } }, { "age": { "min": 57, "max": 57 }, "price": { "buyer": { "11G": 7180, "22G": 14360, "33G": 21540 }, "coInsured": { "11G": 8957, "22G": 17914, "33G": 26871 } } }, { "age": { "min": 58, "max": 58 }, "price": { "buyer": { "11G": 7583, "22G": 15166, "33G": 22749 }, "coInsured": { "11G": 9462, "22G": 18924, "33G": 28386 } } }, { "age": { "min": 59, "max": 59 }, "price": { "buyer": { "11G": 7990, "22G": 15980, "33G": 23970 }, "coInsured": { "11G": 9971, "22G": 19942, "33G": 29913 } } }, { "age": { "min": 60, "max": 60 }, "price": { "buyer": { "11G": 8395, "22G": 16790, "33G": 25185 }, "coInsured": { "11G": 10477, "22G": 20954, "33G": 31431 } } } ], "insuranceChart": { "grunnBelop": 99858, "11G": [ 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 10.6, 10.2, 9.8, 9.4, 9, 8.6, 8.2, 7.8, 7.4, 7 ], "22G": [ 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 21.2, 20.4, 19.6, 18.8, 18, 17.2, 16.4, 15.6, 14.8, 14 ], "33G": [ 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 31.8, 30.6, 29.4, 28.2, 27, 25.8, 24.6, 23.4, 22.2, 21 ], "legend": "Med alderen synker det økonomiske behovet. Derfor trapper vi ned utbetalingen fra du fyller 51 år.", "helpText": "G (grunnbeløp i folketrygden) er pr. 1. januar 2020: 99 858 kroner." }, "vilkaar": { "url": "/_attachment/205508/", "text": "Last ned vilkårene (pdf)" }, "disclaimerText": "Du har 14 dages ubetinget angrerett.<br>Gå videre for å kjøpe denne forsikringen.", "form": { "title": "Kjøp Tekna Uføreforsikring Pluss", "submitButton": "Bekreft kjøp", "pageLink": "form", "mappingLabels": { "coverage": "Valgt engangsutbetaling", "priceYearly": "Årspris", "priceMonthly": "Månedspris", "totalPris": "Totalpris", "buyer": "Din fødselsdato", "coInsured": "Fødselsdato for ektefelle/samboer", "coInsuredName": "Navn på ektefelle/samboer", "notChosenMessage": "Ikke valgt" }, "options": { "hiddenHelp": true } }, "receipt": { "title": "Takk for din bestilling!" }, "analytics": { "appFull": "kalkulator_ufore_tekna", "appShort": "tekna", "appPath": "uforeforsikring" } }