Navigasjon, søk og logg inn

Passer forsikringen for deg?

Forsikringen passer for deg som ønsker en ekstra økonomisk trygghet hvis du skulle bli rammet av en alvorlig sykdom. Eksempel på sykdom kan være kreft, hjerteinfarkt, hjerneslag, MS eller brannskader.

Se fullstendig liste over sykdommer som dekkes

Du kan kjøpe forsikringen fra du er 16 til du er 60 år. Forsikringen gjelder frem til du fyller 67 år.

Vi anbefaler Alvorlig sykdom som et tillegg til livsforsikring og uførepensjon.

Priseksempel

PersonEn ikke-røyker på 35 år som har fullført en bachelorgrad og jobber som kontormedarbeider
Valgt forsikringssum300 000 kroner
Pris på forsikring72 kroner i måneden

Beløpet er skattefritt og kan brukes slik du selv ønsker.

Utbetaling

Bruk pengene på hva du vil

Du disponerer utbetalingen helt fritt. Beløpet kan for eksempel brukes til å dekke løpende utgifter, ekstra behandlinger, ombygging av bolig eller ferie med familien i en vanskelig tid.

Tidspunkt for utbetaling

Vi utbetaler hele forsikringssummen så snart vi har mottatt og godkjent nødvendig dokumentasjon, men tidligst 30 dager etter at du har fått diagnosen. 

Sykdommer og skader som dekkes

 • Kreft
 • Hjernesvulst
 • Hjerteinfarkt
 • Hjerneslag
 • Alvorlig angina pectoris (hjertekrampe)
 • Multippel sklerose (MS)
 • Motornevronsyndrom
 • Varige tverrsnittlammelser
 • Tap av armer eller ben
 • Store brannskader
 • Blindhet
 • Døvhet
 • Nyresvikt som krever varig dialyse
 • Parkinsons sykdom før fylte 60 år
 • Transplantasjon av hjerte, lunge, nyre, lever, bukspyttkjertel eller benmarg
 • Venteliste for transplantasjon

Unntak

Disse sykdommene og skadene dekkes ikke:

 • Hudkreft som ikke er føflekkreft 
 • Leppekreft
 • Kreft i urinblæren som ikke har vokst inn i muskularis
 • Svulster som er bekreftet som premaligne eller som kun viser tidlige maligne forandringer

Personlig rådgivning

På våre kontorer får du hjelp til å velge riktige forsikringer for deg og dine.

Les mer og avtal møte

Vilkår

Hva som dekkes av forsikringen er her forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder:

 • Har du allerede forsikret liv og helse hos oss, finner du vilkårene dine på innloggede sider
 • Har du ikke forsikret liv og helse ennå, kan du sjekke pris på nett og laste ned fullstendige vilkår før du eventuelt fullfører kjøpet

 

Få 10 % rabatt

Sjekk pris på våre helse- og livsforsikringer. Når du kjøper på nett får du 10 % rabatt.