Navigasjon, søk og logg inn

b8dde1

Mer om mopedforsikringene

Hos oss kan du velge mellom 3 ulike forsikringer for mopeden eller scooteren din. Forsikringene bygger på hverandre, slik at du aldri går glipp av noe hvis du velger en litt bedre forsikring.

Sjekk pris og kjøp mopedforsikring

Sammenligning

 KaskoDelkasko  Ansvar
 Dekker de fleste skader på egen mopedDekker noen skader på egen mopedDekker ingen skader på egen moped
Ansvar   
Ulykke   
Rettshjelp   
Brann   
Tyveri   
Veihjelp   
Personlig løsøre   
Glasskade   
Kollisjon   
Utforkjøring   
Velting   

Fullstendige vilkår

Tabellen over er en forenklet sammenligning av mopedforsikringene. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder:

Kasko – vår beste mopedforsikring

Vår beste mopedforsikring dekker de fleste skader på mopeden din. Du får også med alle dekningene fra forsikringene Ansvar og Delkasko – inkludert den lovpålagte ansvarsdekningen, veihjelp når du trenger det og erstatning for skader på personlig løsøre.

Skader på egen moped som kun dekkes av Kasko:

 • Kollisjon
 • Utforkjøring
 • Velting
 • Annen ytre påvirkning

Egenandel

 • Kaskoskade (kollisjon, utforkjøring, velting og annen ytre påvirkning): 2 000 kroner
 • Brann og tyveri: 2 000 kroner
 • Glasskade: 2 500 kroner ved utskiftning av glasset, 0 kroner ved reparasjon
 • Veihjelp: 500 kroner

Delkasko

Delkasko gir deg veihjelp ved driftsstans og dekker enkelte skader på mopeden din. Du får også med alle dekningene fra Ansvar.

Skader på egen moped

Delkasko dekker glasskade og skader på mopeden din ved brann og tyveri.

Personlig løsøre

Delkasko dekker skader på personlig løsøre med opptil 5 000 kroner. Løsøre er ting du har i låst oppbevaringsrom i mopeden din, som for eksempel solbriller eller en mobiltelefon.

Veihjelp når du trenger det

Delkasko gir veihjelp hvor som helst – selv hjemme på din egen gårdsplass.

Du får veihjelp hvis

 • mopeden får en skade som dekkes av forsikringen
 • du får driftsstopp eller startvansker
 • du har mistet/brukket nøkkelen
 • mopeden er tom for bensin
 • mopeden har vært utsatt for tyveri eller hærverk
 • fører/passasjer blir utsatt for sykdom, ulykke eller død

Veihjelp kan gi deg

 • berging og tauing
 • hjemtransport
 • hotellopphold i stedet for hjemreise
 • transport av reservedeler utenfor Norden
 • leiebil utenfor Norden (inntil 30 dager)

Egenandel

 • Brann og tyveri: 2 000 kroner
 • Glasskade: 2 500 kroner ved utskiftning av glasset, 0 kroner ved reparasjon
 • Veihjelp: 500 kroner

Ansvar

Ansvar dekker ingen skader på egen moped, og er derfor vår billigste mopedforsikring.

Den lovpålagte ansvarsdekningen

Ansvar dekker personskader for alle personer som er involvert i ulykken med ubegrenset beløp. Du får også dekket skader på andres kjøretøy/eiendom med opptil 10 000 000 kroner.

Det er ingen egenandel for den lovpålagte ansvardekningen.

Fører- og passasjerulykke

Fører- og passasjereulykke dekkes med opptil 200 000 kroner ved medisinsk invaliditet og opptil 100 000 kroner ved død.

Du betaler ingen egenandel ved fører- eller passasjerulykke.

Rettshjelp

Du kan få dekket utgifter til rettshjelp med opptil 100 000 kroner. Rettshjelp har en egenandel på 4 000 kroner pluss 20 % av omkostningene.

Staten innfører gebyr for uforsikrede kjøretøy

1. mars 2018 innførte staten et daglig gebyr for å redusere antall kjøretøy uten forsikring. Har du en moped som ikke er forsikret? Kjøp mopedforsikring og unngå unødvendige gebyrer.

Kjøp mopedforsikring

Usikker på om mopedforsikringen din er gyldig? Logg inn og sjekk at du har forsikring

Les mer om bakgrunnen og hvordan du unngår gebyret på tff.no.

 

Viktig informasjon til deg som skal kjøpe eller selge moped

Når du kjøper eller selger en moped privat, vil mopedforsikringen til selger avsluttes automatisk den dagen salgsmeldingen(melding om eierskifte) blir registrert hos Statens Vegvesen. Det betyr at det ikke lenger er mulig å avtale en annen dato for når forsikringen skal sies opp, og at du som kjøper må tegne ny mopedforsikring samme dag som eierskiftet skjer – slik at du unngår det nyinnførte dagsgebyret for uforsikrede kjøretøy. Dette er en ny bransjenorm som gjelder alle forsikringsselskaper.