Mer om mopedforsikringene

Hos oss kan du velge mellom 3 ulike forsikringer for mopeden eller scooteren din. Forsikringene bygger på hverandre, slik at du aldri går glipp av noe hvis du velger en litt bedre forsikring.

Sjekk pris og kjøp mopedforsikring

Default

Sammenligning

  Kasko Delkasko Ansvar
  Dekker de fleste skader på egen moped Dekker noen skader på egen moped Dekker ingen skader på egen moped
Ansvar
Ulykke
Rettshjelp
Brann  
Tyveri  
Veihjelp  
Personlige eiendeler  
Glasskade  
Kollisjon    
Utforkjøring    
Velting    

Kasko – vår beste mopedforsikring

Vår beste mopedforsikring dekker de fleste skader på mopeden din. Du får også med alle dekningene fra forsikringene Ansvar og Delkasko – inkludert den lovpålagte ansvarsdekningen, veihjelp når du trenger det og erstatning for skader på personlig løsøre.

Skader på egen moped som kun dekkes av Kasko:

 • Kollisjon
 • Utforkjøring
 • Velting
 • Annen ytre påvirkning

Egenandel

 • Kaskoskade (kollisjon, utforkjøring, velting og annen ytre påvirkning): 2 000 kroner
 • Brann og tyveri: 2 000 kroner
 • Glasskade: 2 500 kroner ved utskiftning av glasset, 0 kroner ved reparasjon
 • Veihjelp: 500 kroner

Delkasko

Delkasko gir deg veihjelp ved driftsstans og dekker enkelte skader på mopeden din. Du får også med alle dekningene fra Ansvar.

Skader på egen moped

Delkasko dekker glasskade og skader på mopeden din ved brann og tyveri.

Personlige Eiendeler

Delkasko dekker skader på personlig eiendeler med opptil 5 000 kroner. Personlige eiendeler er ting du har i låst oppbevaringsrom i mopeden din, som for eksempel solbriller eller en mobiltelefon.

Veihjelp når du trenger det

Delkasko gir veihjelp hvor som helst – selv hjemme på din egen gårdsplass.

Du får veihjelp hvis

 • mopeden får en skade som dekkes av forsikringen
 • du får driftsstopp eller startvansker
 • du har mistet/brukket nøkkelen
 • mopeden er tom for bensin
 • mopeden har vært utsatt for tyveri eller hærverk
 • fører/passasjer blir utsatt for sykdom, ulykke eller død

Veihjelp kan gi deg

 • berging og tauing
 • hjemtransport
 • hotellopphold i stedet for hjemreise
 • transport av reservedeler utenfor Norden
 • leiebil utenfor Norden (inntil 30 dager)

Egenandel

 • Brann og tyveri: 2 000 kroner
 • Glasskade: 2 500 kroner ved utskiftning av glasset, 0 kroner ved reparasjon
 • Veihjelp: 500 kroner

Ansvar

Ansvar dekker ingen skader på egen moped, og er derfor vår billigste mopedforsikring.

Den lovpålagte ansvarsdekningen

Ansvar dekker personskader for alle personer som er involvert i ulykken med ubegrenset beløp. Du får også dekket skader på andres kjøretøy/eiendom med opptil 100 000 000 kroner.

Det er ingen egenandel for den lovpålagte ansvardekningen.

Fører- og passasjerulykke

Fører- og passasjerulykke dekkes med opptil 200 000 kroner ved medisinsk invaliditet og opptil 100 000 kroner ved død.

Du betaler ingen egenandel ved fører- eller passasjerulykke.

Rettshjelp

Du kan få dekket utgifter til rettshjelp med opptil 100 000 kroner. Rettshjelp har en egenandel på 4 000 kroner pluss 20 % av omkostningene.

Istedenfor dekning av utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner, kan du velge å løse tvisten ved å benytte mekling. Vi dekker alle kostnader forbundet med mekling hos Mekle. Meklerne er upartisk og uavhengig av partene og har kompetanse innen rettsområdet. Når mekling benyttes betaler du ingen egenandel. For å benytte deg av mekling må du fylle inn en skademelding for rettshjelp og huke av for at du ønsker mekling.

Om du velger å avslutte meklingen, eller dersom tvisten ikke løses gjennom mekling, vil den ordinære rettshjelpdekningen gjelde som normalt.

Vilkår

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Fullstendige vilkår

Fullstendige vilkår er personlige og baserer seg på informasjon du oppgir i forkant av et kjøp.

Alminnelige vilkår

Alminnelige vilkår er like for alle og er ikke basert på informasjon du har oppgitt. De er ikke en del av forsikringsavtalen din.

Gebyr til staten for uforsikrede kjøretøy

1. mars 2018 innførte staten et daglig gebyr for å redusere antall kjøretøy uten forsikring. Har du en moped som ikke er forsikret? Kjøp mopedforsikring og unngå unødvendige gebyrer.

Kjøp mopedforsikring

Usikker på om mopedforsikringen din er gyldig? Logg inn og sjekk at du har forsikring

Les mer om bakgrunnen og hvordan du unngår gebyret på tff.no.

Viktig informasjon til deg som skal kjøpe eller selge moped

Når du kjøper eller selger en moped privat, vil mopedforsikringen til selger avsluttes automatisk den dagen salgsmeldingen(melding om eierskifte) blir registrert hos Statens Vegvesen. Det betyr at det ikke lenger er mulig å avtale en annen dato for når forsikringen skal sies opp, og at du som kjøper må tegne ny mopedforsikring samme dag som eierskiftet skjer – slik at du unngår det nyinnførte dagsgebyret for uforsikrede kjøretøy. Dette er en ny bransjenorm som gjelder alle forsikringsselskaper.