Snøscooter­forsikring

Med snøscooterforsikring hos oss får du mulighet for dekning ved

  • tyveri eller forsøk på tyveri
  • sammenstøt, utforkjøring eller velting
  • brann eller eksplosjon

Sjekk pris og kjøp snøscooterforsikring

Default

Sammenligning

Vi tilbyr tre ulike snøscooterforsikringer. Her kan du sammenligne disse, ved å se hva de dekker.

 

Kasko Delkasko Ansvar
  En god snøscooterforsikring for de fleste Dekker enkelte skader på egen snøscooter Dekker ingen skader på egen snøscooter
Ansvar      
Ulykke      
Rettshjelp      
Brann      
Tyveri      
Ekstrautstyr      
Personlig løsøre      
Kollisjon      
Utforkjøring      
Velting      
  • Løsøre er ting du har i låst oppbevaringsrom i snøscooteren din, som for eksempel solbriller eller en mobiltelefon.

  • Med ekstrautstyr mener vi utstyr som er fastmontert etter at snøscooteren forlot fabrikken.

Fullstendige vilkår

Tabellen ovenfor viser en forenklet sammenligning av forsikringene. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder:

Ansvar

Ansvarsforsikringen dekker ubegrenset beløp for personskade og inntil 100 000 000 kroner ved skade på andres eiendeler.
Egenandel: Ingen

I tillegg dekkes rettshjelp, hvis du blir du part i en tvist, med inntil 100 000 kroner.
Egenandel: 4 000 kroner + 20 % av omkostningene

Forsikringen dekker også fører/passasjerer ved ulykke med inntil 200 000 kroner ved medisinsk invaliditet, og inntil 100 000 kroner ved død. 
Egenandel: Ingen

Delkasko

Delkasko inneholder dekningene i forsikringen Ansvar, samt at den dekker skade på snøscooteren din ved

  • brann, lynnedslag eller eksplosjon
  • tyveri eller forsøk på tyveri

I tillegg dekkes løsøre med inntil 5 000 kroner og lovlig fastmontert utstyr med inntil 10 000 kroner. Forsikringssummen for fastmontert utstyr kan økes mot et pristillegg.

Egenandel: 4 000 kroner

Kasko

Kasko er vår mest komplette snøscooterforsikring. Den inneholder dekningene i forsikringene Ansvar og Delkasko, samt at den dekker skade på snøscooteren din ved

  • sammenstøt, utforkjøring eller velting
  • annen ytre påvirkning

Egenandel: 4 000 kroner 

Staten innfører gebyr for uforsikrede kjøretøy

Fra 1. mars 2018 innfører staten et daglig gebyr for å redusere antall kjøretøy uten forsikring. Har du en snøscooter som ikke er forsikret? Kjøp snøscooterforsikring og unngå unødvendige gebyrer.

Kjøp snøscooterforsikring

Usikker på om snøscooter forsikringen din er gyldig? Logg inn og sjekk at du har forsikring 

Les mer om bakgrunnen og hvordan du unngår gebyret på tff.no.

 

Viktig informasjon til deg som skal kjøpe eller selge snøscooter

Når du kjøper eller selger en snøscooter privat, vil snøscooterforsikringen til selger avsluttes automatisk den dagen salgsmeldingen (melding om eierskifte) blir registrert hos Statens Vegvesen. Det betyr at det ikke lenger er mulig å avtale en annen dato for når forsikringen skal sies opp, og at du som kjøper må tegne ny snøscooterforsikring samme dag som eierskiftet skjer – slik at du unngår det nyinnførte dagsgebyret for uforsikrede kjøretøy. Dette er en ny bransjenorm som gjelder alle forsikringsselskaper.

Trafikkforsikringsavgift til staten

Trafikkforsikringsavgift til staten skal erstatte årsavgiften for kjøretøy. Det er forsikringsselskapene som skal kreve inn den nye avgiften, sammen med betalingen for forsikring. Dette vil gjelde fra og med forsikringer som løper inn i 2018. Les mer om trafikkforsikringsavgift til staten.

Slik får du billigere forsikring

Rabatter som organisasjonsmedlem eller Mer-kunde 

Som organisasjonsmedlem får du gode rabatter på en rekke forsikringer. Du kan også få inntil 18 % rabatt på forsikringene dine om du er Mer-kunde med flere forsikringer hos oss. 

Sikkerhetstiltak – inntil 30 %

Hvis alle førere er minst 23 år får du 30 % rabatt.

 Beregn pris og kjøp snøscooterforsikring