Navigasjon, søk og logg inn

f1e6b2

Snøscooter­forsikring

Med snøscooterforsikring hos oss får du mulighet for dekning ved

  • tyveri eller forsøk på tyveri
  • sammenstøt, utforkjøring eller velting
  • brann eller eksplosjon

Beregn pris og kjøp snøscooterforsikring med 10 % nettrabatt!

Sammenligning

Vi tilbyr tre ulike snøscooterforsikringer. Her kan du sammenligne disse, ved å se hva de dekker.

 

KaskoDelkaskoAnsvar
 En god snøscooterforsikring for de flesteDekker enkelte skader på egen snøscooterDekker ingen skader på egen snøscooter
Ansvar   
Ulykke   
Rettshjelp   
Brann   
Tyveri   
Ekstrautstyr   
Personlig løsøre   
Kollisjon   
Utforkjøring   
Velting   
  • Løsøre er ting du har i låst oppbevaringsrom i snøscooteren din, som for eksempel solbriller eller en mobiltelefon.

  • Med ekstrautstyr mener vi utstyr som er fastmontert etter at snøscooteren forlot fabrikken.

Ansvar

Ansvarsforsikringen dekker ubegrenset beløp for personskade og inntil 10 000 000 kroner ved skade på andres eiendeler.
Egenandel: Ingen

I tillegg dekkes rettshjelp, hvis du blir du part i en tvist, med inntil 100 000 kroner.
Egenandel: 4 000 kroner + 20 % av omkostningene

Forsikringen dekker også fører/passasjerer ved ulykke med inntil 200 000 kroner ved medisinsk invaliditet, og inntil 100 000 kroner ved død. 
Egenandel: Ingen

Delkasko

Delkasko inneholder dekningene i forsikringen Ansvar, samt at den dekker skade på snøscooteren din ved

  • brann, lynnedslag eller eksplosjon
  • tyveri eller forsøk på tyveri

I tillegg dekkes løsøre med inntil 5 000 kroner og lovlig fastmontert utstyr med inntil 10 000 kroner. Forsikringssummen for fastmontert utstyr kan økes mot et pristillegg.

Egenandel: 4 000 kroner

Kasko

Kasko er vår mest komplette snøscooterforsikring. Den inneholder dekningene i forsikringene Ansvar og Delkasko, samt at den dekker skade på snøscooteren din ved

  • sammenstøt, utforkjøring eller velting
  • annen ytre påvirkning

Egenandel: 4 000 kroner 

Trafikkforsikringsavgift til staten

Trafikkforsikringsavgift til staten skal erstatte årsavgiften for kjøretøy. Det er forsikringsselskapene som skal kreve inn den nye avgiften, sammen med betalingen for forsikring. Dette vil gjelde fra og med forsikringer som løper inn i 2018. Les mer om trafikkforsikringsavgift til staten

Slik får du billigere forsikring

Kjøp på nett – minst 10 %

Selvbetjening lønner seg. Beregn pris og kjøp snøscooterforsikring på nett, så får du 10 % nettrabatt. I tillegg får du alle andre rabatter du har krav på som fordelskunde eller organisasjonsmedlem, og rabatter for eventuelle sikkerhetstiltak.

Sikkerhetstiltak – inntil 30 %

Hvis alle førere er minst 23 år får du 30 % rabatt.