Meld skade på ansvarsforsikring

Vi bistår deg i ansvarssaker

  1. Du melder saken på nett gjennom hus eller innboforsikringen eller reiseforsikringen.
  2. Vi tar kontakt med deg når skaden er registrert.
  3. Vi behandler saken og holder deg orientert underveis.

Meld skade for ansvarsforsikring

Meld skade for ansvarsforsikringen gjennom din hus-, innbo- eller reiseforsikring raskt og enkelt på nett.