Meld skade på nett — Gjensidige

Meld skaden på nett

For raskest mulig skadeoppgjør anbefaler vi at du melder alle skader på nett. Vi leder deg gjennom prosessen, og sikrer at du får gitt oss nødvendig dokumentasjon.