Hopp til innhold

Bonus

Bonus er en rabattordning der vi belønner skadefri kjøring med lavere pris på forsikringen.

Bonusskalaen

Bonusskalaen går fra 10 % til 75 % mer enn 3 år. For hvert år du kjører skadefritt rykker du opp til et høyere trinn på skalaen. Får du en skade som påvirker bonusen din, rykker du ned på skalaen, noe vi kaller bonustap. Det skal lønne seg å kjøre skadefritt, derfor får du en lavere pris med høy bonus enn det du får med lav bonus.

Bonus og avslag

Selv om du har 60 % bonus betyr ikke det at du får 60 % avslag på forsikringen din. Det kan være andre ulike elementer som påvirker prisen, og det kan også variere fra selskap til selskap.

Ofte stilte spørsmål om bonus

Hvilken bonus får jeg, og hva er startbonus?

Du får 60 % startbonus hos oss selv om du ikke har opparbeidet bonus fra før. Hvis du har opparbeidet bonus i annet selskap, sørger vi for å overføre bonusen til forsikringen din.

Du kan få 70 % startbonus på bilforsikring, hvis du øvelseskjører med Øvelseskjøringsprogrammet vårt.

Om du allerede har bonus hos oss fra før, får du lik bonus på neste kjøretøy.

Hvordan overfører jeg bonus fra et forsikringsselskap til et annet?

Vi overfører bonusen din automatisk fra ditt gamle selskap, slik at du får det du har opparbeidet med deg videre. Du trenger ikke å gjøre noe selv. Du kan enkelt flytte bilforsikringen din til oss, så tar vi oss av resten.

Sjekk pris og kjøp bilforsikring
Hvordan påvirker en skade bonusen min?

Ikke alle typer skader gir bonustap. For eksempel påkjørsel av dyr, glasskader og tyveriskader. Ved en skade som gir bonustap rykker bonusen ned ved neste hovedforfall.

Hvilket trinn du rykker ned til avhenger av bonusen du har på skadetidspunktet. Ett bonustap gir aldri nedrykk i mer enn ett trinn av gangen. Hvis du for eksempel har 60 % bonus, vil du kun rykke ned til 50 %.

Har du kjørt skadefritt i flere år og opparbeidet toppbonus, som er "75 % mer enn 3 år", vil du kun rykke ned til "75 % 1 år" ved en skade. Da tar det 3 år til du er tilbake på toppbonus igjen.

Forsikre kjøretøy