Bil fra A til Å

Her finner du nyttig informasjon om bil og bilforsikring. Du finner blant annet ofte stilte spørsmål om bonus og informasjon om veihjelp.

Default

Bonus og overføring av bonus

Bonus er et trinnsystem som belønner skadefri kjøring. Bonusskalaen går fra 10 % til 75 % mer enn 3 år. For hvert år du kjører skadefritt rykker du opp til et høyere trinn på skalaen. Får du en skade som påvirker bonusen din rykker du ned på skalaen, noe vi kaller bonustap. Det skal lønne seg å kjøre skadefritt, derfor får du en lavere pris med høy bonus enn det du får med lav bonus.

Selv om du har 40 % bonus, betyr ikke det at du får 40 % avslag på forsikringen din. Det kan være andre ulike elementer som påvirker prisen, og det kan også variere fra selskap til selskap.

Hvilken bonus får jeg og hva er startbonus?

Du får 60 % startbonus hos oss, hvis du ikke har opparbeidet bonus fra før. Har du opparbeidet bonus i annet selskap sørger vi for å overføre denne til forsikringen din, slik at du fortsetter med riktig bonustrinn.

Du kan få startbonus 70 % 1 år, hvis du øvelseskjører med Øvelseskjøringsprogrammet vårt.

Om du allerede har bonus hos oss fra før får du lik bonus på neste kjøretøy.

Hvordan overfører jeg bonus fra et forsikringsselskap til et annet?

Vi overfører bonusen din fra ditt gamle selskap, slik at du får det du har opparbeidet med deg videre.

Hvordan påvirker en skade bonusen min?

Ikke alle typer skader gir bonustap. Eksempler på dette er påkjørsel av dyr, glasskader og tyveriskader. Ved en skade som gir bonustap rykker bonusen ned ved neste hovedforfall.

Hvilket trinn du rykker ned til avhenger av hvilken bonus du har på skadetidspunktet. Ett bonustap gir aldri nedrykk i mer enn ett trinn av gangen. Har du for eksempel 60 % bonus vil du kun rykke ned til 50 %.

Har du kjørt skadefritt i mange år og dermed opparbeidet toppbonus, som er 75 % mer enn 3 år, vil du kun rykke ned til 75 % 1 år ved en skade. Da tar det 3 år til du er på toppbonus igjen.

Se bilforsikringene våre og les mer om dekningene

Egenandel og egenandelsfordelen

Egenandel

På noen dekninger kan du velge egenandel. Velger du en høyere egenandel får du en lavere pris. Kjøper du Bil Pluss eller Bil Kasko kan du selv velge egenandel på kaskoskader når du beregner pris. 

Egenandelsfordel for Bil Kasko og Bil Pluss

Gjensidiges egenandelsfordel betyr at du betaler 2 000 kroner mindre enn det du har avtalt ved én kollisjonsskade i året. Du får egenandelsfordelen hvis du har minst 3 forsikringer og:

  • Er medlem i Tekna eller YS
  • Er medlem i Den Norske Turistforening
  • Er Mer-kunde

Se bilforsikringene våre og les mer om dekningene

Kjørelengde

Hva er kjørelengde, kilometerstand og kilometergrense?

Kjørelengde påvirker prisen på forsikringen din. Den forteller hvor langt du har tenkt å kjøre denne forsikringsperioden. Kjørelengden er delt opp i intervaller, og du kan for eksempel velge 12 000 km. Dette gjelder for ett år av gangen. Om du har forsikret flere biler, har hver bil sin egen kjørelengde.

Kilometerstand er hvor langt bilen din har kjørt på en gitt dato. Du må oppdatere kilometerstanden din hvert år, slik at du ikke betaler for mye eller for lite, og risikerer redusert erstatning ved en skade.

Kilometergrense forteller hvor langt du kan kjøre fram til hovedforfallet ditt. Kjører du lengre enn oppgitt kilometergrense, kan du risikere at du får redusert erstatning.

Kan jeg få tilbake penger hvis jeg ikke bruker hele kjørelengden?

Ja, men det forutsetter at du tar kontakt med oss før hovedforfallet ditt. Derfor er det lurt at du oppdaterer kilometerstand og følger med på kilometergrensen din. Vi kan ikke refundere for kjørelengde du har til overs fra forrige forsikringsperiode.

Kan jeg spare opp kilometer hvis jeg ikke bruker opp alt?

Nei, kjørelengden er en del av bilforsikringen din. Denne avtalen løper for ett år av gangen, og du må sørge for at kjørelengden din stemmer overens med det du bruker. 

Hva om jeg kjører for langt?

Kjører du lengre enn oppgitt kilometergrense, kan du risikere at du får redusert erstatning.

Kan jeg kjøre på eget ansvar uten å øke kjørelengden? 

Nei, vi har lovpålagt ansvarsforsikring i Norge. Det betyr at du ikke har mulighet til å kjøre på eget ansvar siden forsikringsselskapet blir økonomisk ansvarlig for andre personer som er involvert i skaden.

Når kan jeg endre kjørelengden?

Om du ser at du trenger mer, eller ikke trenger så mye som du trodde, kan du når som helt i løpet av forsikringsperioden ta kontakt med oss for å justere kjørelengden.

Hvorfor må jeg oppdatere kilometerstand? 

For å sikre at du har riktig kjørelengde, må kilometerstanden oppdateres hvert år ved hovedforfall. Du er selv ansvarlig for å melde inn korrekt kilometerstand på bilen din. Har du forsikret flere biler må alle oppdateres. Logg inn for å oppdatere kilometerstand, inntil 30 dager etter årlig fornyelse.

Veihjelp

Vi gir deg veihjelp når bilen blir utsatt for skade, tyveri eller tekniske problemer og når fører og/eller passasjer blir syk, skadet eller dør.

Trenger du veihjelp, kan du ringe oss hele døgnet på 915 03100.

 Veihjelp kan gi deg:

  • Berging og tauing
  • Hjemtransport
  • Hotellopphold i stedet for hjemreise
  • Transport av reservedeler
  • Leiebil ved feriereiser utenfor Norden i Bil Kasko og Bil Pluss

Se bilforsikringene våre og les mer om dekningene

Maskinskade

Maskinskade er inkludert i Bil Pluss og varer inntil bilen er 10 år eller har kjørt 200 000 kilometer. Maskinskade gir ikke bonustap.

Maskinskade dekker plutselige og uforutsette skader på bilens motor, girkasse, mellomaksel, differensialer og elektronikk til disse.

Er maskinskade dekket vil egenandelen avhenge av bilens kilometerstand på skadetidspunktet.

Kilometerstand Egenandel
0 - 119 999 km 8 000 kroner
120 000 - 159 999 km 12 000 kroner
160 000 - 200 000 km 16 000 kroner

Personlig løsøre og ekstra utstyr

Personlig løsøre

Personlig løsøre er ting du har liggende i bilen din, som for eksempel solbriller eller en mobiltelefon.

Ekstra utstyr

Med ekstrautstyr mener vi utstyr som er fastmontert etter at bilen forlot fabrikken, som for eksempel skiboks eller ekstralys.

Reparasjonsgaranti

Når du får en skade som dekkes av bilforsikringen, gir vi deg reparasjonsgaranti i 8 år hvis du benytter et av våre avtaleverksteder. Reparasjonsgaranti betyr at vi dekker reklamasjon på arbeidet som ble utført og/eller delene som ble byttet i forbindelse med denne skaden.

Vår reparasjonsgaranti følger bilen så lenge den er forsikret hos oss, uansett hvem som eier den.

Sikkerhetstiltak

Vi belønner kunder som bidrar til å minimere risiko for tyveri, skader og ulykker. Du får derfor rabatt på forsikringen hvis du følger sikkerhetstiltakene nedenfor:

  • Alle som kjører bilen er minst 23 år – rabattstørrelsen avhenger av førers alder. Bilen kan lånes bort til ungdommer som har gjennomført programmet for øvelseskjøring.

Førere som øvelseskjører minst 2 000 km kan i tillegg låne andres bil uten at de mister vår rabatt for at alle førere er over 23 år.

Se bilforsikringene våre og les mer om dekningene

Totalskadegaranti

Totalskadegarantien kan gi deg helt ny bil ved store skader og er inkludert i Bil Kasko og Bil Pluss. Dersom reparasjonen koster mer enn 80 % av bilens nypris får du erstattet ny bil.

Dekningen varer i ett år og inntil 15 000 kilometer dersom du har Bil Kasko, og i 3 år inntil 60 000 kilometer dersom du har Bil Pluss.

Totalskadegarantien gjelder ikke for leasingbiler.

Startleie for leasingbiler

Med Bil Pluss får du dekket gjenstående startleie hvis leasingbilen din blir stjålet eller totalskadet. Maksimal utbetaling er 150 000 kroner. I tillegg vil leasingselskapet ditt få erstattet bilens markedsverdi.

Kjøp bilforsikringen som passer deg

Vi har Norges mest kjøpte bilforsikring – Bil Kasko.

Du kan også velge blant tre andre bilforsikringer, og på den måten få den forsikringen som passer best for deg og ditt behov.