Navigasjon, søk og logg inn

d0debb

Kjører du riktig i rundkjøringen?

Har du full kontroll, eller blir du småsvett når du nærmer deg en rundkjøring? Noen er skråsikre på egne ferdigheter, mens andre er usikre på de runde «veikryssene».

Ta vår lille rundkjøringstest – så vet du litt mer neste gang du skal gjennom en rundkjøring.

Hvem får skylden?

Under ser du tre situasjoner som alle har endt med kollisjon mellom bilene A og B. Hvem av sjåførene har kjørt riktig og hvem får skylden?

Du finner fasit nedenfor illustrasjonene.

Situasjon 1

 

 

Situasjon 1

Hvem har skylden, bil A eller B?

  • Riktig svar: Bil A har skylden

    Dette er den vanligste situasjonen som oppstår rundt vikeplikt i rundkjøringer. Ut fra fart og avstand kan vi slå fast at A ikke er «markert først inne», men kommer inn i rundkjøringen etter B. A har dermed vikeplikt.

Situasjon 2

Situasjon 2

Hvem har skylden, bil A eller B?

  • Riktig svar: Bil A har skylden

    A skal svinge til venstre i rundkjøringen, men plasserer seg i høyre felt. Når A svinger til venstre fra høyre felt, strider det mot trafikkreglene (§§ 6 og 8). B har plassert seg i venstre felt og skal rett fram hvor veien ut av rundkjøringen har to kjørefelt. Når A plasserer seg i høyre felt, står valget mellom å svinge til høyre ut av rundkjøringen eller kjøre rett frem.

Situasjon 3

 

 

Situasjon 3

Hvem har skylden, bil A eller B?

  • Riktig svar: Bil B har skylden

    A og B skal ut samme veiarm der det kun er ett felt. B har vikeplikt for A. Bs skifte av felt bryter trafikkreglenes § 8.

Blinklys til besvær

Hvordan skal du bruke blinklyset i en rundkjøring? Dette spørsmålet hersker det stor tvil om, og det blir ikke enklere når vi i Norge mangler konkrete regler rundt bruk av tegn eller plassering i rundkjøring.

Ordet «rundkjøring» eksisterer faktisk ikke i regelverket. Derfor må vi bruke generelle regler i vegtrafikkloven og trafikkreglene for å finne svar på hvordan vi bør bruke blinklys i en rundkjøring.

Sving mot høyre i den første utkjøringen

Blink til høyre i god tid før du kjører inn i rundkjøringen. Behold blinklyset på til du er ute av den.

Rett fram gjennom rundkjøringen

Blink til høyre ved siste utvei (til høyre) før du kjører ut. Behold blinklyset på til du er ute av rundkjøringen.

Sving mot venstre

Blink til venstre når du kjører inn i rundkjøringen. Blink deretter til høyre ved siste vei ut (til høyre) før du kjører ut og behold blinklyset på til du er ute av rundkjøringen. Her gjelder for øvrig regelen om å plassere seg i venstre felt slik den ble beskrevet i situasjon 2 over.

I de aller største rundkjøringene har det liten hensikt å blinke på vei inn. Plasser deg i riktig felt, og blink når du skal ut av rundkjøringen som beskrevet ovenfor.