Hopp til innhold

Forsikringer for Tekna-medlemmer

Over 70 % av Tekna-medlemmene er kunder hos oss. Du som medlem får en av markedets beste avtaler – både når det gjelder pris og hva forsikringene dekker.

Gode medlemspriser

Ekstra rabatter for medlemmer under 30 år

Vi deler overskuddet med kundene våre

I år får kundene våre utbetalt 11,3 % av det de betalte for skadeforsikringer i 2022

Forsikringer til medlemspris

Mest kjøpte

Med bilforsikring hos oss får du rask bonusopptjening, maks 10 % bonustap ved skade og veihjelp når du trenger det. Som Tekna-medlem får du ekstra god rabatt på bilforsikring.

Tekna Innbo er identisk med vår beste innboforsikring, Innbo Pluss, med ekstra god pris for Tekna-medlemmer. Den inkluderer blant annet tjenesten Online Trygghet som hjelper deg med å overvåke og beskytte opplysningene dine mot ID-tyveri og misbruk på nettet.

Tekna Reise er identisk med Gjensidiges beste reiseforsikring Reise Pluss, men til en veldig god Tekna-pris. Forsikringen gjelder fra du går hjemmefra og inkluderer blant annet Online lege på reise.​

Personforsikringer

Tekna Livsforsikring bidrar til å sikre familien din økonomisk hvis du dør. Etterlatte kan for eksempel velge å redusere gjeld og dermed få en større mulighet til å beholde boligen.

Jo yngre og jo mer gjeld du har, desto viktigere. Forsikringen gir månedlige utbetalinger ved arbeidsuførhet og en engangsutbetaling dersom du blir varig arbeidsufør.

En ulykkesforsikring som sikrer hele familien en utbetaling i tilfelle av varig invaliditet som følge av ulykke.

Slipp lange helsekøer og få god oppfølging i ettertid. Som Tekna-medlem får du ekstra gunstig pris på Behandlingsforsikring. Om du ønsker samme forsikring for ektefelle, samboer eller partner får han eller hun samme pris som deg. 

Denne forsikringen gir deg en engangsutbetaling hvis du får en alvorlig diagnose, slik som kreft eller hjerneslag. Utbetalingen kan for eksempel gjøre det lettere for din nærmeste å ta seg fri fra jobb for å være sammen med deg.

Andre forsikringer med Tekna-priser

I år ble det lovpålagt å forsikre elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøy med en ansvarsforsikring. Som Tekna-medlem får du 20 % rabatt. Forsikringen dekker blant annet skader på andres eiendom/eiendeler og personkader.

Vi tilbyr to husforsikringer: Hus og Hus Pluss. I tillegg til avtalerabatten, får du en spesielt gunstig pris på begge forsikringene. Helsehjelp 24/7, som blant annet gir deg fri tilgang til videokonsultasjoner med psykolog og lege, er inkludert.

MC-kasko er vår beste MC-forsikring og gir deg maks 10 % bonustap ved skade, rask bonusopptjening og veihjelp når du trenger det. Som Tekna-medlem får du 20 % rabatt på MC-forsikring.

Vi tilbyr hytteforsikringene Hytte og Hytte Pluss, og du får ekstra god pris som Tekna-medlem. Innboforsikring for hytte er inkludert i forsikringen med en forsikringssum på 1,5 millioner kroner.

En god båtforsikring skal gi ekstra trygghet for båten din — og for deg. Derfor er både person- og båtredning alltid inkludert hos oss. Vi dekker også totalskadegaranti. Det betyr at du får en helt ny båt hvis reparasjonen koster mer enn 60 % av båtens nypris.

Hundeforsikringen vår er fleksibel og du kan kombinere de dekningene som passer best for deg og hunden din. Tilgang til videosamtaler med veterinær er inkludert i forsikringen.

Er du ikke Tekna-medlem?

Fordelene gjelder for deg som er Tekna-medlem. Gjør som over 100 000 andre teknologer og naturvitere, bli medlem i Tekna. Fagforeningen som gjør både studielivet, jobbhverdagen og fritiden din bedre!