Kriminalitet

Kriminalitetsforsikringen dekker det økonomiske tapet en virksomhet kan bli påført ved at egne arbeidstakere begår økonomisk straffbare handlinger overfor bedriften.

Default

Om Kriminalitet

Forsikringen er aktuell for alle bedrifter med arbeidstakere. Forsikringen dekker også vikarer, agenter, kommisjonærer og oppdragstagere.