Rettshjelpsforsikring

Rettshjelpsforsikringen anbefales til alle virksomheter. Du velger selv hvilken advokat du benytter deg av, eller du kan benytte mekle.no for å løse saken ved utenrettslig mekling.

Default

Om Rettshjelpsforsikringen

Rettshjelpsforsikring dekker dine utgifter til juridisk bistand dersom din bedrift blir part i en tvist.

Dette dekker forsikringen

  • utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner når sikrede er part i en tvist

eller

  • alle kostnader forbundet med utenrettslig mekling hos mekle.no

Eksempel på tvister som kan dekkes av rettshjelpsforsikringen:

  • Avtaletvister, som for eksempel leieavtaler, avtaler med leverandører, oppdragsgivere eller håndverkstvister.

Forsikringssum og egenandel

  • Forsikringssummen er 100 000 kroner.
  • Egenandelen er 10 000 kroner. I tillegg kommer en egenandel på 20 % av utgiftene som dekkes av forsikringen.

Velger du utenrettslig mekling dekker forsikringen alle kostnader ved mekling og du betaler ingen egenandel. Løses ikke saken ved mekling, kan du benytte rettshjelpsforsikringen på ordinær måte innenfor avtalt forsikringssum og egenandel.

For å benytte deg av mekling må du fylle inn en skademelding for rettshjelp og huke av for at du ønsker mekling.

 

Se alle ansvarsforsikringene våre