Navigasjon, søk og logg inn

b8dde1

Rettshjelpsforsikring

Rettshjelpsforsikringen anbefales til alle virksomheter. Du velger selv hvilken advokat du benytter deg av.

Om Rettshjelpsforsikringen

Rettshjelpsforsikring dekker dine utgifter til juridisk bistand dersom din bedrift blir part i en tvist.

Forsikringen dekker:

  • Utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner når sikrede er part i en tvist.

 

Se alle våre ansvarsforsikringer