Rettshjelpsforsikring

Rettshjelpsforsikringen anbefales til alle virksomheter. Du velger selv hvilken advokat du benytter deg av.

Default

Om Rettshjelpsforsikringen

Rettshjelpsforsikring dekker dine utgifter til juridisk bistand dersom din bedrift blir part i en tvist.

Forsikringen dekker:

  • Utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner når sikrede er part i en tvist.

 

Se alle våre ansvarsforsikringer