Trafikkforsikringsavgift til staten

Trafikkforsikringsavgiften erstattet den tidligere Årsavgiften for kjøretøy. Alle forsikringsselskapene er pålagt å innhente denne avgiften som går uavkortet til staten. Dette gjøres sammen med bilforsikringen din.

Trafikkforsikringsavgift

Avgiften betales sammen med forsikringen for kjøretøyet ditt, uavhengig av hvilket forsikringsselskap du har. Trafikkforsikrings­avgiften går fortsatt i sin helhet til staten, og gjelder per kjøretøy. 

Når du betaler avgiften sammen med bil­forsikringen din, blir det totalsummen for begge du skal betale. Denne kan deles over like mange terminer som du gjør med forsikringen din.

Mer om trafikkforsikringsavgiften

 • Trafikkforsikringsavgiften gjelder alle kjøretøy med tillat totalvekt opptil 7 500 kg som skal ha ansvars­forsikring.

  For kjøretøy med tillatt totalvekt på 7 500 kg eller mer, må du betale vektårsavgift. Denne avgiften kreves fortsatt inn av Skatteetaten, og du skal ikke betale trafikkforsikringsavgift for slike kjøretøy.

 • Du skal betale trafikkforsikringsavgift til staten for hvert kjøretøy som er ansvarsforsikret. Hvis du har en felles faktura for forsikringene dine, vil også trafikkforsikringsavgiften bli fakturert på denne felles fakturaen.

 • Nei, det er ingen ansvarsforsikring for campingvogner eller tilhengere, og derfor er det heller ingen trafikkforsikringsavgift.

 • Hvis forsikringen er inkludert i leasingavtalen, må leasing­selskapet betale trafikkforsikringsavgift gjennom sin forsikring. 

  Hvis leasingavtalen ikke inkluderer forsikring, slik at du selv tegner og betaler forsikring for bilen, skal du betale trafikkforsikringsavgift sammen med forsikringen på samme måte som om du hadde eid bilen selv. 

Beløp og betalingsmetode

Trafikkforsikringsavgift for kjøretøy som selges, avskiltes, eksporteres eller lignende

 • Du skal betale trafikkforsikringsavgift til staten så lenge du har forsikring for kjøretøyet ditt, og du er pliktig til å ha forsikring så lenge du har skilter på kjøretøyet.

  Dersom du ikke benytter kjøretøyet ditt og ønsker å avskilte det, vil forsikringen automatisk avsluttes når vi mottar melding fra Statens vegvesen. Du vil også motta en SMS fra oss når forsikringen er avsluttet.

  Når kjøretøyet er avregistrert trenger du ikke å betale trafikkforsikringsavgift. 

 • Hvis du har solgt et kjøretøy og levert melding om eierskifte til Statens vegvesen, trenger du ikke lenger forsikring. Forsikringen din blir sagt opp automatisk når vi mottar melding fra Statens vegvesen, og når forsikringen er avsluttet skal du ikke lenger betale trafikkforsikringsavgift for det solgte kjøretøyet.

  Vi sender deg en SMS når forsikringen er avsluttet, men du bør sjekke at forsikringen din er sagt opp etter den dagen du solgte kjøretøyet.

  NB: Ny eier må kjøpe forsikring og betale trafikkforsikringsavgift for kjøretøyet fra samme dag som eierskiftet blir registrert.

  Mer om melding om eierskifte

  På samme måte som i dag, er det viktig at både selger og kjøper undertegner og leverer melding om eierskifte til Statens vegvesen. Hvis salgsmeldingen ikke er riktig utfylt, eller hvis den ikke blir levert, vil du fortsatt stå som ansvarlig for kjøretøyet og alle framtidige krav knyttet til kjøretøyet vil gå til deg.

  Les om levering av salgsmelding

 • Hvis skiltene er levert til Statens vegvesen, trenger du ikke lenger forsikring for kjøretøyet. Forsikringen avsluttes automatisk den dagen vi mottar melding fra Statens vegvesen. Du skal betale trafikkforsikringsavgift til staten til og med den dagen forsikringen avsluttes. 

  Vi sender deg en SMS når forsikringen din er avsluttet. 

 • Du skal verken betale forsikring eller trafikkforsikringsavgift etter at et kjøretøy er vraket. Merk at Statens vegvesen må ha registrert at kjøretøyet er vraket for at du skal slippe å betale forsikring eller trafikkforsikringsavgift. Når vi har mottatt melding fra Statens vegvesen vil forsikringen avsluttes automatisk. Du vil også motta en SMS fra oss om at forsikringen er avsluttet. 

 • Når et kjøretøy er meldt stjålet i politiets systemer, skal du ikke betale forsikring før kjøretøyet eventuelt blir meldt gjenfunnet. Du skal heller ikke betale trafikkforsikringsavgift for den perioden kjøretøyet er meldt stjålet. Når vi har mottatt melding fra Statens vegvesen vil forsikringen avsluttes automatisk. Du vil også motta en SMS fra oss om at forsikringen er avsluttet. 

 • Hvis du eksporterer kjøretøyet, må du melde fra til Statens vegvesen om og sikre at du ikke har en norsk ansvarsforsikring. Uten norsk ansvarsforsikring skal du heller ikke betale trafikkforsikringsavgift. Når vi har mottatt melding fra Statens vegvesen vil forsikringen avsluttes automatisk. Du vil også motta en SMS fra oss om at forsikringen er avsluttet. 

Trafikkforsikringsavgift og forsikringen din

 • 1.mars 2021 innførte staten trafikkforsikringsavgift for elbiler.

  Om du allerede har forsikret elbilen din hos oss, vil trafikkforsikringsavgiften legges på prisen for forsikringen fra og med neste årlige fornyelse av forsikringen (etter 1.mars 2021).

  Om du kjøpte bilforsikring for elbilen din hos oss 1.mars 2021 eller senere, vil trafikkforsikringsavgiften legges på prisen du betaler for forsikringen. Når du bytter forsikringsselskap må du betale trafikkforsikringsavgift fra den dagen forsikringen trer i kraft selv om du hadde årlig fornyelse hos tidligere forsikringsselskap senere på året. Dette vil være likt i alle selskap.

 • Hvis du sier opp forsikringen før terminens slutt, betaler vi tilbake den forsikringspremien og trafikkforsikringsavgiften du har til gode. 

 • Trafikkforsikringsavgiften til staten vil følge forsikringsforholdet. Bytter du selskap, vil både avgiften og forsikringen stoppe hos det gamle selskapet, og begynne å løpe hos det nye. 

  Dersom du har elbil og bytter selskap må du betale trafikkforsikringsavgift fra den dagen forsikringen trer i kraft selv om du hadde årlig fornyelse hos tidligere forsikringsselskap senere på året. Dette gjelder fra 1.mars 2021.

 • Trafikkforsikringsavgiften er en avgift som går til staten, og ikke til forsikringsselskapet. Avgiftsbeløpet påvirkes derfor ikke av bonusen din.

 • Hvis du ikke betaler forsikringspremien eller trafikkforsikringsavgiften, vil vi sende purringer, si opp forsikringen og sende kravet til inkasso. Bilen vil bli avskiltet hvis politiet kontrollerer den.

 • Hvis forsikringen har hovedforfall 1. mars eller senere, vil trafikkforsikringsavgiften som du betaler fra denne datoen være med ny sats for dette året. Hvis forsikringen har hovedforfall før 1. mars, betaler du fjorårets sats.

 • Forsikringsselskapene baserer innkrevingen av trafikkforsikringsavgift på opplysninger registrert i det sentrale motorvognregisteret. Det er Statens vegvesen som vedlikeholder disse opplysningene.

  Hvis du ikke er enig i hvilken kategori kjøretøyet befinner seg i (for eksempel hvis det ikke er registrert at dieselbilen din har fabrikkmontert partikkelfilter), må du henvende deg til Statens vegvesen.