Hopp til innhold

Ansvars­forsikring for arkitekter og ingeniører

Gir juridisk og økonomisk hjelp hvis kunder eller andre krever erstatning og er tilpasset standardavtaler i bransjen.

Juridisk hjelp

Juristene våre avklarer om bedriften er erstatningsansvarlig og Gjensidige fører saken for dere

Økonomisk sikkerhet

Blir dere ansvarlige, dekker vi erstatningskrav i henhold til standardavtaler

Skreddersydd bransjen

Forsikringen er tilpasset standardavtaler og behov i bransjen

Hva dekker ansvars­forsikringen?

Med ansvarsforsikring for arkitekter og ingeniører, er dere sikret hjelp uansett om erstatningskravet gjelder økonomiske tap eller skader.

Dekker erstatningsansvaret hvis du gir råd eller gjør en feil som betyr økonomiske tap for kunder, leverandører eller andre utenforstående.

Blir bedriften ansvarlig for skade på andres eiendeler – enten det er maskiner, programvare, materialer, varer eller annet – hjelper vi dere med å dekke utgiftene og hindre store økonomiske tap.

Skulle noen bli skadet eller syk som følge av en feil i dere har gjort, dekker forsikringen erstatningskrav fra kunder og andre utenforstående.

Hvis dere får et erstatningskrav mot dere, får dere rask hjelp av juristene våre til å finne ut om dere er erstatningsansvarlige eller ikke.

Omfattes skaden av forsikringen, fører Gjensidige saken for dere og sparer dere for utgifter til advokat.

Hvis erstatningsansvaret må avgjøres i retten, dekker vi sakskostnadene.

Huseieransvar dekker erstatningsansvaret dere kan komme i som eier eller bruker av en bygning eller et lokale. For eksempel hvis mangel på tilsyn eller vedlikehold fører til en skade på andres eiendeler eller personskader.

Byggherreansvar under rehabilitering, utbygging eller vedlikehold av bygget er også inkludert i forsikringen.

Skade på leide lokaler dekkes ikke av denne forsikringen. Hvis dere leier lokaler, trenger dere en ansvarsforsikring for leid næringseiendom.

Mer om ansvarsforsikringen

Standard egenandel 50 000 kroner. Bruker dere forsikringen flere ganger innenfor en periode på tre år, vil egenandelen justeres opp per gang.

Det er mulig å endre egenandelen hvis dere ønsker det.

Dere kan få opptil 20 millioner kroner i erstatning i løpet av forsikringsåret, begrenset til

  • 150 G for hele oppdraget overfor oppdragsgiver
  • 150 G overfor tredjepart
  • arbeidet med å rette opp feilen eller utføre den avtalte leveransen på nytt (kontraktsansvaret)
  • ansvar som fører, bruker eller eier av et kjøretøy
  • ansvar for yrkesskade 
  • bøter og overtredelsesgebyrer
  • ansvar for skade på det dere bruker, leier eller låner

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Fullstendige vilkår

Fullstendige vilkår er tilpasset virksomheten din og baserer seg på informasjon du oppgir i forkant av kjøpet.

  • Hvis bedriften ikke er forsikret hos oss, kan du be om tilbud og få tilsendt de fullstendige vilkårene før du gjennomfører kjøpet.
  • Hvis bedriften allerede er forsikret hos oss, kan du logge inn og finne de fullstendige vilkårene under forsikringene dine.

Alminnelige vilkår

Alminnelige vilkår er standardisert informasjon om hva forsikringene dekker og ikke dekker. Hensikten er å hjelpe deg med å sammenligne vilkår for ulike produkter. 

Se alminnelige vilkår for bedriftsforsikringene våre.

Hva kan skje?

Alle som gir råd og utfører tjenester, kan havne i en situasjon der dere får ansvaret for skader eller økonomiske tap hos kundene.

Ansvarsforsikring er ofte påkrevd i kontrakter for arkitekter og ingeniører

Usikker på hva bedriften trenger av forsikringer?

I veilederen vår kan du se hva som er vanlig for bedrifter som likner din. Ønsker du å snakke med noen, er de erfarne rådgiverne våre klare til å hjelpe deg.

Prøv veilederen og se hva som er vanlig for bedrifter i din bransje

Mange trenger også ...