Ansvarsforsikring for IT-bedrifter

Ansvarsforsikring for IT-bedrifter er spesielt tilpasset behov i bransjen, og tilsvarer det du kanskje kjenner som profesjonsansvarsforsikring eller konsulentforsikring.

Sjekk pris og kjøp

Default

Hvorfor trenger dere ansvarsforsikring?

Det er menneskelig å gjøre feil. For bedrifter kan feil føre til at andre blir påført et økonomisk tap. Da gir ansvarsforsikringen den økonomiske tryggheten og juridiske hjelpen dere trenger i en vanskelig situasjon.

  • Dere kan motta krav om å betale erstatning hvis feil fører til skade eller tap for kunder eller andre.
  • Driver du et enkeltpersonforetak (ENK), har du et ubegrenset personlig ansvar. Da kan et erstatningskrav i verste fall føre til personlig konkurs.
  • Det å ha kontrakt med kunden gir ikke tilstrekkelig beskyttelse hvis dere gjør en feil som medfører økonomisk tap hos kunden.

Feil er ofte vanskelig å forutse

Feil etter rådgivning

Er du rådgiver eller konsulent, kan du motta erstatningskrav hvis du gir råd som fører til tap for kunden. 

Problemer med dataprogram

Du kan bli holdt erstatningsansvarlig hvis software, hardware eller kode fører til nedetid, tapt inntekt eller gir andre konsekvenser for kunden.   

Tap av data 

Hvis data går tapt ved oppgraderinger eller endringer, kan du bli holdt erstatningsansvarlig for kundens tap og utgifter til rekonstruksjon.  

Hva slags hjelp får dere?

Juridisk hjelp

Hvis bedriften mottar et erstatningskrav, får dere raskt hjelp fra en av juristene våre til å finne ut om dere er erstatningsansvarlig eller ikke. Dersom skaden eller tapet omfattes av forsikringen, fører vi saken for dere og sparer dere for utgifter til advokat.

Økonomisk trygghet

Skulle utfallet bli at dere må betale erstatning, hjelper vi dere med å dekke utgiftene og hindre store økonomiske tap.

Skreddersydd for IT-bransjen 

Forsikringspakken er tilpasset standardavtaler i bransjen, og gir deg de tre viktigste ansvarsforsikringene for IT-bedrifter: bedrifts-, produkt- og formueansvar.

Ansvarsforsikring er ofte obligatorisk i kontrakter i IT-bransjen
Icon-tip

Hva dekker forsikringen?

Ansvarsforsikringen dekker erstatningskrav opptil 20 millioner for

  • økonomiske tap for kunder, leverandører og andre
  • skader på personer
  • skader på eiendeler og produkter
  • sakskostnader hvis erstatningsansvaret må avgjøres i retten

Forsikringen dekker ikke

  • arbeidet med å rette opp feilen eller utføre avtalt leveranse på nytt
  • bøter, som for eksempel overtredelsesgebyr fra Datatilsynet
  • erstatningskrav som oppstår utenfor de nordiske landene

Forsikringen har en egenandel på 30 000 kroner.

Fullstendig oversikt over hva forsikringen dekker, finner dere i vilkårene. Selger bedriften deres varer eller tjenester utenfor Norden, ta kontakt med oss.

Sjekk pris og kjøp

Usikker på hvilke forsikringer dere trenger?

Få rask og enkel veiledning på nett ved å svare på noen få spørsmål om bedriften.