Ansvar for ingeniør og arkitekt

En ansvarsforsikring som er spesielt tilpasset profesjonsgruppene ingeniører og arkitekter, kan sikre deg mot store økonomiske tap og gi deg trygghet i hverdagen.

Default

Om ansvarsforsikring for ingeniør og arkitekt

Forsikringen dekker det rettslige erstatningsansvaret som ingeniører og arkitekter kan pådra seg hvis det skjer skade på personer eller ting, eller hvis kunden blir påført et økonomisk tap (også kalt formueansvar).

Dette dekker forsikringen

Forsikringen dekker både profesjonsansvaret og det erstatningsansvaret som virksomheten kan påføre tredjemann.

Dersom kravet omfattes av forsikringsavtalen, behandler vi saken og betaler de nødvendige kostnadene for å få avgjort erstatningsspørsmålet.

Se alle ansvarsforsikringene våre

Forsikringen følger Norsk Standard

Forsikringen er bygget opp i samsvar med standardkontraktene som benyttes innenfor bransjen, som for eksempel NS8401, NS8402 og NS8403.

Default