Ansvarsforsikring for rådgivere

Denne ansvarsforsikringen er tilpasset rådgivere og konsulenter som ikke leverer fysiske produkter eller tjenester. Forsikringen tilsvarer det som også kalles profesjonsansvar eller formueansvar.

Hører du til en av disse bransjene, går du i stedet hit:

Sjekk om du kan kjøpe på nett

Default

Hvorfor trenger dere forsikringen?

Det er menneskelig å gjøre feil. Feil kan bety økonomisk tap for kundene deres eller andre. Da gir ansvarsforsikringen den økonomiske tryggheten og juridiske hjelpen dere trenger i en vanskelig situasjon.

 • Driver du et enkeltpersonforetak (ENK), har du et ubegrenset personlig ansvar. Da kan et erstatningskrav i verste fall føre til personlig konkurs.
 • Har du ansatte eller underleverandører, har du ansvaret for det de leverer. Det gir deg naturlig nok mindre kontroll på hvilke feil som kan skje, enn når du opererer alene.
 • Selve kontrakten med kunden gir ikke tilstrekkelig beskyttelse hvis dere gjør en feil som medfører økonomisk tap hos kunden. Forsikringen gir den beskyttelsen.
 • Noen kunder krever at dere har ansvarsforsikring. Uansett kan det være et konkurransefortrinn å kunne fortelle at dere er forsikret – fordi det også gir kunden trygghet.

Hva kan skje?

Rådgivningsfeil

Er du rådgiver eller konsulent, kan du motta erstatningskrav hvis du gir råd som fører til økonomisk tap for kunden.

Eksempler

 • Du kan overse en frist som er avgjørende for kunden.
 • Du kan gjøre en tastefeil som får økonomiske følger.
 • Du kan slette informasjon eller miste viktige dokumenter.
 • Du kan forsnakke deg og røpe konfidensiell informasjon.
 • Du kan bli skyld i skader på personer eller ting i kontorlokalet ditt eller på kundebesøk.
 • Kunden kan være misfornøyd, og du trenger å få avklart om du er erstatningsansvarlig eller ikke.

Hva får dere?

Juridisk hjelp

Hvis dere får et erstatningskrav mot dere, får dere raskt hjelp fra en av juristene våre til å finne ut om dere er erstatningsansvarlig eller ikke. Dersom skaden eller tapet omfattes av forsikringen, fører vi saken for dere og tar kostnadene.

Økonomisk trygghet

Skulle utfallet bli at dere må betale erstatning, hjelper vi dere med å dekke utgiftene og hindre store økonomiske tap.

Hva inngår i forsikringen?

Ansvarsforsikringen dekker erstatningskrav på inntil 3 millioner kroner for

 • økonomiske tap for kunder, leverandører eller andre
 • skader på personer eller eiendeler i kontorlokalet eller ved kundebesøk
 • sakskostnader hvis erstatningsansvaret må avgjøres i retten

Hva inngår ikke?

 • arbeidet med å rette opp feilen eller utføre den avtalte leveransen på nytt
 • bøter og overtredelsesgebyrer
 • skatte- eller investeringsrådgivning
 • erstatningsansvar i et styre (se egen forsikring for dette)
 • brudd på immaterielle verdier (se egen forsikring for dette)
 • erstatningskrav som oppstår utenfor de nordiske landene

Ta kontakt med oss hvis dere selger tjenester utenfor Norden

Egenandel og forsikringssum

Egenandelen er 30.000 kroner, og forsikringssummen er inntil 3 millioner kroner.

Både forsikringssummen og egenandelen kan økes.