Formueansvar

Denne ansvarsforsikringen er tilpasset bedrifter som ikke leverer fysiske produkter eller tjenester. Eksempler: bedrifter som driver konsulentvirksomhet, taksering, regnskap eller reklame.

Forsikringen tilsvarer det som også kalles profesjonsansvar.

Default

Hvorfor trenger dere forsikringen?

Gjør dere en feil, kan det bety økonomisk tap for kundene deres eller andre. Da gir ansvarsforsikringen den økonomiske tryggheten og juridiske hjelpen dere trenger i en vanskelig situasjon.

Dette dekker forsikringen

  • Erstatningsansvar for formueskade (økonomisk tap som ikke er oppstått som følge av fysisk skade på person eller ting) 
  • Kontoransvar (det vil si erstatningsansvar) for skade på tredjemanns person eller ting, når skaden har skjedd ved kundebesøk eller i egenskap av eier eller bruker av kontorlokalet. 

Dersom kravet omfattes av forsikringsavtalen, behandler Gjensidige saken og betaler de nødvendige kostnadene med å avgjøre erstatningsspørsmålet.

Se alle ansvarsforsikringene våre