Hopp til innhold

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

For å gi deg en god opplevelse og sørge for at alt fungerer som det skal på nettsidene våre, bruker vi informasjonskapsler. På denne måten kan vi forbedre nettsidene og vise deg mer relevant innhold og markedsføring. Du kan alltid endre valgene dine og lese mer om informasjonskapsler.

To små barn leker sammen i en sofa.

Barne­forsikring – Norges mest kjøpte

Barneforsikring utfyller det offentlige tilbudet og gir økonomisk støtte hvis barnet blir alvorlig sykt, utsatt for en ulykke, eller blir ufør.

Fordeler med barneforsikringen:

Økonomisk trygghet for barnet ditt hvis noe uforutsett skulle skje

Markedets høyeste utbetaling av uførepensjon

Fri bruk av online lege for hele familien

Barneforsikring

209 kr

/mnd

Tjenester som er inkludert i forsikringen

Hvor mye får barnet utbetalt hvis hen blir ufør?

Som ung, enslig og 100 % ufør vil barnet få cirka 345 000 kroner i året fra det offentlige.

Med uførepensjonen som følger med barneforsikringen, vil barnet ditt i tillegg få utbetalt 1 G (ca. 118 000 kr) i året fra Gjensidige i inntil 10 år.

Med en ekstra uførepensjon på 0,4 G vil barnet ditt få utbetalt til sammen 1,4 G (ca. 166 000 kr) i året fra Gjensidige i inntil 10 år. Etter de første 10 årene vil hen få utbetalt 0,4 G (ca. 47 000 kr) i året frem til fylte 67 år.

Med markedets høyeste ekstra uførepensjon på 0,8 G vil barnet ditt få utbetalt til sammen 1,8 G (ca. 213 000 kr) i året fra Gjensidige i inntil 10 år. Etter de første 10 årene vil hen få utbetalt 0,8 G (ca. 95 000 kr) i året frem til fylte 67 år.

Ekstra uførepensjon

Den vanlige barneforsikringen vår inneholder en uførepensjon på 1 G. Hvis du ønsker å sikre at barnet ditt får en høyere inntekt hvis hen ikke kan jobbe som voksen, kan du velge å legge til en ekstra uførepensjon når du kjøper barneforsikringen.

Ekstra uførepensjonTillegg i pris
0,4G+99 kr/mnd
0,8G+198 kr/mnd

 

Sjekk pris og kjøp barneforsikring

Behandlingsforsikring

112 kr

/mnd

Når du kjøper barneforsikring, kan du legge til en behandlingsforsikring. Behandlingsforsikringen gir barnet ditt utredning og behandling innen 10 virkedager. Behandlingsforsikringen har ingen egenandel.

Ofte stilte spørsmål

 • Du som kjøper forsikringen må være mor eller far til barnet, eller en offentlig oppnevnt verge.
 • Steforeldre og besteforeldre kan ikke kjøpe forsikringen.
 • Barnet ditt må være mellom 3 måneder og 16 år når du kjøper forsikringen. Hvis du har barn under 3 måneder, kan du bestille en spedbarnsforsikring
 • Hvis barnet er under medisinsk utredning må du vente med å kjøpe forsikringen til utredningen er ferdig og du har mottatt resultatet.
 • Hvis barnet er under 18 år, utbetales alle erstatninger til deg som har kjøpt forsikringen, og er forelder eller verge. 
 • Hvis barnet er over 18 år, får hen utbetalingene selv. 

Unntak: 

 • Uførepensjon utbetales alltid til barnet, etter at barnet har fylt 18 år. 
 • Erstatning for invaliditet etter ulykke utbetales til barnet. Hvis barnet er under 18 år, utbetales beløp over 2 G (237 240 kroner) til Statsforvalteren, som vil forvalte pengene. Hvis dere mener det er nødvendig å bruke av pengene, kan dere søke Statsforvalteren om dette.
 • Erstatning for dødsfall utbetales til forelder eller verge.
   

Når barnet fyller 16 år, vil hen få tilsendt informasjon om “Ungt liv”. “Ungt liv” er en samleside med informasjon om alle tjenestene barnet har tilgang til, for eksempel online psykolog eller lege. 

Forsikringen vår gir ikke en egen utbetaling hvis barnet har blitt “medisinsk invalid” etter sykdom, slik noen barneforsikringer gjør.

Vår erfaring er at det er vanskelig å avgjøre om et barn som fortsatt vokser og utvikler seg har blitt medisinsk invalid – og at det derfor ofte tar lang tid før foreldrene får utbetaling i slike saker.

Istedenfor gir vi en utbetaling hvis barnet får økte pleie- og omsorgsbehov. Denne utbetalingen får du med en gang du har fått vedtak fra NAV om Hjelpestønad, uansett grunn.

Barn er prioritert i norsk helsevesen. Likevel kan foreldre og barn oppleve ventetid på henvisninger og behandling, spesielt når barna blir litt eldre og i mindre alvorlige tilfeller. 

Også når det gjelder psykisk helse kan det være ventetid på behandling for barn. Behandlingsforsikringen gir rask tilgang til psykolog, slik at behandlingen kan starte mens dere venter på plass i det offentlige.

Du må ta kontakt med oss før barnet begynner behandlingen. Du må vanligvis ha henvisning fra lege.

Denne type behandling er ikke dekket: 

 • øyeblikkelig hjelp
 • kosmetiske operasjoner
 • behandling av tenner
 • operasjoner som anses som unødvendige 

 

Når du kjøper du en personforsikring, må du fylle ut en helseerklæring. Du vil ha en midlertidig forsikring frem til vi har godkjent helseerklæringen din.

Les mer om helseerklæringen.

Offentlige støtteordninger er gode, men dekker ikke alle utgiftene du kan få hvis barnet ditt blir utsatt for en ulykke, blir alvorlig sykt eller arbeidsufør. 

Barneforsikringen hjelper deg med det økonomiske, slik at du kan fokusere på barnet.

Dere kan bruke utbetalingene som dere selv ønsker.

På lang sikt kan utbetalingene sikre barnet

 • økt fremtidig inntekt hvis barnet blir ufør – arbeidsuføre barn blir tilnærmet minstepensjonister uten barneforsikring.
 • støtte til etablering av egen bolig. 
 • støtte til deltakelse i samfunnet og aktiviteter.

På kort sikt kan utbetalingene brukes til å

 • gi foreldrene mulighet til å redusere arbeidstid og få mer tid sammen med barnet.
 • få avlastning og frigjøre tid til friske søsken.
 • delta på aktiviteter eller reiser slik at dere kan gjøre noe hyggelig i en vanskelig tid.
 • bygge om boligen.
   

Barneforsikringen gjelder helt til barnet fyller 26 år.

Når barnet fyller 26 år vil hen selv bli forsikringstaker og eier av forsikringen. Dette betyr at barnet selv kan velge å beholde de viktigste delene av barneforsikringen videre i livet, uten å måtte fylle ut en ny helseerklæring. 

Disse dekningene kan barnet beholde etter fylte 26 år:

 • Utbetaling ved uførhet (uførepensjon)
 • Ekstra uførepensjon, hvis dette er valgt
 • Utbetaling hvis barnet blir invalid etter en ulykke
 • Behandlingsutgifter etter en ulykke
 • Engangsutbetaling ved dødsfall
 • Behandlingsforsikring, hvis dette er valgt

G er en forkortelse for folketrygdens grunnbeløp. Vi bruker dette beløpet til å beregne utbetalinger.

Beløpet oppjusteres hvert år. Per 1. mai 2023 er 1 G på 118 620 kroner.

 • Øyeblikkelig hjelp
 • Kosmetiske operasjoner
 • Behandling av tenner
 • Operasjoner som anses som unødvendige

 

Barn rammes oftere av sykdom enn ulykker

Mange tenker at en barneforsikring først og fremst er viktig å ha om det skulle skje en ulykke, men sjansen for at barnet har behov for forsikring på grunn av sykdom er langt større, sier barneforsikringsekspert.

Fullstendige vilkår

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene dine som gjelder. Disse er basert på informasjon du oppgir i forkant av kjøpet. 

Du kan laste ned fullstendige vilkår etter at du har sjekket pris.

Alminnelige vilkår og produktark

Alminnelige vilkår og produktark er like for alle. Dokumentene skal gjøre det lettere for deg å sammenligne hva forsikringene dekker. De er ikke en del av forsikringsavtalen din.

Fordeler og rabatter

ALLE PERSONFORSIKRINGER