Navigasjon, søk og logg inn

d0debb

Kjøretøy og maskiner

Bedriften kan forsikre bilparken, kjøretøy til internt bruk eller lastebiler og arbeidsmaskiner som benyttes i driften.

I tillegg til den lovpålagte ansvarsforsikringen kan bedriften selv velge hvilke tilleggsdekninger som er ønskelig.

Næringsbil

Bil Pluss og Bil Kasko gir en god dekning og i forsikringen inngår tjenesten Alltid bil.

Alltid bil er en kostnadsfri tjeneste. Har du Bil Kasko får du leiebil på ulykkesstedet i inntil 30 dager. Med Bil Pluss får du leiebil i hele reparasjonstiden. I tillegg sørger vi for at bilen blir reparert på et kvalitetssjekket verksted.

T - Valgfrie tilleggsdekninger

 Bil PlussBil Kasko Bil Delkasko Bil Ansvar
 Den besteDen mest solgte Den enkleDen billigste
Ansvar    
Rettshjelp    
Ulykke    
Brann    
Tyveri    
Maskinskader    
Utvidet totalskade    
Glasskader     
Veihjelp     
Kollisjon     
Utforkjøring     
Velting     
Totalskade    
Leiebil    
Spesiallakk T T T 
GodsansvarTTT 
Verktøy i bilTTT 
AvbruddTT  

Les mer om næringsbilforsikring

Ved å kjøpe bilforsikring på nett, får dere 5 % rabatt

Buss

Vi tilbyr en fleksibel bussforsikring som kan tilpasses bedriftens behov. Ansvarsforsikring er lovpålagt og dekker ubegrenset beløp for personskade og inntil 10 millioner ved tingskade.

I tillegg til den lovpålagte ansvarsforsikringen anbefaler vi disse dekningene: kasko, veihjelp, avbrudd og fører- og passasjerulykke. 

Fordeler

 • Velger bedriften en høyere egenandel på kasko, får bedriften en lavere pris
 • Bedriften kan velge toppbonus på enten 75 % eller 80 %
 • Fastmontert ekstrautstyr dekkes med inntil 10 000 kroner, men summen kan forhøyes mot tillegg i prisen
 • Personlig løsøre dekkes med inntil 5 000 kroner
 • Underslag er inkludert i forsikringen
 • Forsikringen gir også tilbud om psykologhjelp etter spesielle ulykker eller hendelser som ran, overfall eller trafikkulykker med død eller alvorlige personskade til følge
 • Det er ikke bonustap ved påkjørsel av dyr eller ved skader som skyldes naturulykker
Bussen får erstatning selv ved grov uaktsomhet fra sjåføren

Traktor- og arbeidsmaskinforsikring

Traktor- og arbeidsmaskinforsikring er en fleksibel forsikring hvor du i stor grad kan velge hva den skal inneholde. Forsikringen gjelder arbeidsmaskiner som går på hjul eller belter. 

Det er ikke lovpålagt å ha ansvarsforsikring for alle arbeidsmaskiner. De fleste arbeidsmaskiner kan likevel skade andre i trafikken eller når maskinen er i arbeid. Vi anbefaler derfor å tegne ansvarsforsikring.

Fordeler

 • Eieren får erstatning selv om maskinfører har opptrådt grovt uaktsomt
 • Forsikringen gir tilbud om psykologhjelp ved trafikkulykker med død eller alvorlig personskade til følge

Les mer om traktor- og arbeidsmaskinforsikring

Forsikring av lastebiltilhenger

Forsikring for lastebiltilhenger dekker tilhenger som brukes sammen med lastebil.

Kasko

Kaskoforsikringen dekker

 • skade på lastebiltilhenger ved brann og tyveri
 • skade ved sammenstøt, utforkjøring, velting eller annen tilfeldig, ytre påvirkning
 • veilhjelp og inntauing til nærmeste verksted etter skade

Egenandelen er på 6 000 kroner.

Bedriften kan i tillegg kjøpe

 • avbruddsforsikring for å sikre seg mot inntektstap ved driftsstans
 • forsikring av verktøy i bil
 • forsikring av spesiallakk eller folie med valgfri sum inntil 300 000 kroner

Delkasko

Delkaskoforsikringen dekker

 • skade på lastebiltilhenger ved brann, lynnedslag og eksplosjon.
 • tyveri og forsøk på tyveri av lastebiltilhengeren, samt utgifter til transport av tilhenger fra skadested til verksted etter tyveri

Bedriften kan i tillegg forsikre

 • verktøy i bil
 • spesiallakk eller folie med valgfri sum inntil 300 000 kroner

Dette er kun utdrag av vilkårene.  Kontakt oss for tilbud

Lastebilforsikring

Forsikringen gjelder for alle typer lastebiler som benyttes til transport av varer i næringsvirksomhet.

Vi anbefaler å velge enn bredere dekning enn den lovpålagte ansvarsforsikringen. Med Lastebil Kasko og Lastebil Delkasko er bedriften blant annet garantert veihjelp ved skade. 

 

 T - Valgfrie tilleggsdekninger

 Lastebil KaskoLastebil DelkaskoLastebil Ansvar
 Den mest solgteEt billigere alternativ til Lastebil KaskoDen billigste 
Ansvar   
Rettshjelp   
Ulykke   
Brann   
Tyveri   
Glasskader    
Veihjelp   
Personlig løsøre   
Ekstrautstyr   
Kollisjon   
Utforkjøring   
Velting   
Godsansvar T T T
Verktøy i bil T T 
Farlig gods T T 
Snøbrøyting T T 
Ansvar for bruk av kran T T 
Ansvar for gods i kran T T 
SpesiallakkTT 
Avbrudd T  

Les mer om lastebilforsikring

Du kan oppnå inntil 31 % reduksjon i prisen gjennom skadeforebyggende tiltak

Trafikkforsikringsavgift til staten

Trafikkforsikringsavgiften erstatter årsavgiften for kjøretøy fra januar 2018. Det er forsikrings­selskapene som skal kreve inn den nye avgiften, sammen med betalingen for forsikring av kjøretøy. Du kan lese mer om dette her