Bussforsikring

Vi tilbyr bussforsikring til bedrifter som eier eller leaser busser i Norge.

Forsikringen gjelder busser med mer enn 17 sitteplasser inkludert fører, og med totalvekt over 5 000 kg.

Be om tilbud på bussforsikring

Default

Våre bussforsikringer

Buss Kasko

Kasko gir deg alt fra Ansvar og Delkasko, og dekker i tillegg skade på bussen ved

  • kollisjon
  • utforkjøring
  • velting
  • annen tilfeldig ytre påvirkning

 

Buss Delkasko

Delkasko gir deg alt fra Ansvar, og dekker i tillegg skader på bussen som skyldes

  • brann
  • tyveri og forsøk på tyveri

Glasskade: Delkasko dekker knust glass og steinsprutskader på både vindu og glasstak. Egenandelen er 15 000 kroner ved utskiftning av glass, og ingen egenandel ved reparasjon.

Veihjelp: Delkasko dekker veihjelp hvis bussen blir utsatt for skade, tyveri eller driftsstans. Veihjelp dekkes også hvis fører eller passasjerer blir skadet. Veihjelp kan blant annet bestå av berging, tauing, hotellopphold og hjemtransport. Egenandelen er på 2 000 kroner.

Løsøre og ekstrautstyr: Personlig løsøre (bagasje) dekkes med inntil 5 000 kroner. Du får dekket skader på ekstrautstyr med inntil 10 000 kroner. Du kan velge en høyere sum for ekstrautstyr hvis ønskelig.
 

Buss Ansvar

Ansvarsforsikring dekker skader på andres eiendom med opptil 100 millioner kroner.

Personskader: Personskader dekkes med ubegrenset beløp.

Rettshjelp: Dersom kjøretøyeier blir part i en tvist, dekkes utgifter til rettshjelp med opptil 100 000 kroner. Egenandelen er 4 000 kroner, pluss 20 % av omkostningene. 

Ulykke: Hvis fører eller passasjerer blir skadet i en ulykke, utbetales opptil 200 000 kroner ved medisinsk invaliditet og 100 000 kroner ved dødsfall. Beløpene er per person.

 

Egenandel

Velger du en høyere egenandel, får du en lavere pris på forsikringen.

Delkasko og Kasko har en standard egenandel på 6 000 kroner, men du kan velge en egenandel på opptil 100 000 kroner for å få en litt billigere forsikring.

Valgfrie tilleggsdekninger

  • Avbrudd - dekker inntektstap som følge av skade på bussen
  • Utvidet sum for ekstrautstyr - hvis du har ekstrautstyr med verdi over 10 000 kroner
  • Godsansvar - hvis du driver med transport av gods
  • Spesiallakk - hvis bussen har spesiallakk eller folie utover det som tilsvarer lakk fra fabrikk
Default

Kontakt oss for tilbud

Andre kjøretøy- og maskin­forsikringer

Skal du forsikre andre kjøretøy eller arbeidsmaskiner?

Default